Tuulivoimapäätökset uusintakäsittelyyn

23.08.2017 - 06:02 Satu Ojala
Suontaustan Pahkionvuoren voimalat tarvitsevat Vaasan hallinto-oikeuden mielestä ympäristöluvat. Voimalat valmistuivat vuonna 2011. (Kuva: Matti Laine)

Suontaustan Pahkionvuoressa sijaitsevat kaksi tuulivoimalaa tarvitsevat Vaasan hallinto-oikeuden mukaan ympäristöluvat.
Hallinto-oikeus hyväksyi voimaloiden naapurissa asuvan Seppo Rintalan valitukset, joissa vaadittiin, että voimaloille pitää hankkia ympäristölupa ja että voimaloiden aiheuttamaa välkehdintää pitää rajoittaa.
Vaasan hallinto-oikeus niputti valitukset yhteen, hyväksyi ne ja palautti asiat Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäviksi.

Lännen Linnun kaksi tuulivoimalaa otettiin käyttöön vuoden 2011 lopulla. Naapurissa asuva Rintala on valittanut voimaloiden eri haitoista useampaan otteeseen, mutta vasta nyt valitukset menivät läpi Vaasan hallinto-oikeudessa, joka käsittelee muun muassa kaikki tuulivoimarakentamiseen liittyvät ympäristönsuojelulain mukaiset
valitukset.
–Oleellisin asia tässä on se, että Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunta on rakennuslupaa myöntäessään katsonut, että haitat on huomioitu riittävästi eikä kahden tuulivoimalan rakentamiseen tarvittu ympäristölupaa. Kyse on kahdesta voimalasta, ei tuulivoimapuistosta, sanoo ympäristöinsinööri Matti Forsman.

Voimaloiden melusta ja välkehdinnästä on tehty mallinnuksia, mutta ne on tehty eritehoisilla voimaloilla mitä Pahkionvuoressa tällä hetkellä on. Vaasan hallinto-oikeus oli haitoista toista mieltä ja edellyttää, että haitat selvitetään uudelleen. Hallinto-oikeuden mielestä vilkuntaa saattaa esiintyä niin paljon, että sen katsotaan ylittävän lain mukaiset naapuruussuhteita koskevat haitat.

Huittisten vastavalittu ympäristö- ja rakennuslautakunta saa asian eteensä kun valitusajat ovat ummessa.
–Lautakunnan on tällöin melkein pakko vaatia Lännen Linnulta ympäristölupahakemuksen jättämistä, kuten Vaasan hallinto-oikeus edellyttää. Melututkimus pitää tehdä uudestaan. Vilkunnasta ei ole olemassa lainsäädäntöä, mutta uusi mallinnus pitää tehdä. Nykyisissä voimaloissa siivet ovat pidemmät
ja myllyt matalammat mitä ne olivat aiemmassa mallinnuksessa. Käytännössä tällä ei ole suurta eroa, sanoo Forsman.
Mittausten mukaan välkehdintähaittaa aiheutuu naapurustoon yli 20 tuntia vuodessa. Tämän estämiseksi voimaloiden käyttöä pitäisi rajoittaa niinä aikoina, jolloin tätä välkehdintähaittaa eniten aiheutuu.

 

Valitusprosessi voi jatkua

Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei ole vielä saatu toimitetuksi kaikille osapuolille. Siksi päätöksestä on vielä mahdollista valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen.
–Tämä on ennakkotapaus. Jos päätöksestä valitetaan, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavissa olisi, tarvitsevatko nämä voimalat ympäristöluvan ja annetaanko voimaloiden käytölle rajoite tiettyinä vuodenaikoina, arvioi Huittisten kaupungin ympäristöinsinööri Matti Forsman.
Forsman ei pidä poissuljettuna, mutta ei todennäköisenä vaihtoehtona, että voimalat voidaan myös joutua purkamaan.
–Jos niille haetaan ympäristölupa ja siinä määrätään rajoituksia käytöstä, on kyseenalaista, kannattaako purkamiseen ryhtyä. Huoltokatkokset ovat varmasti pidempiä kuin noin 20 tunnin käyttörajoite eikä tällaisella rajoitteella ole sähköntuotannon kannalta oleellista merkitystä, sanoo Forsman.

 

 

 

Lue 23.8. Lauttakylä-lehti verkossa.
Tilaa lehti täältä.

 

KOMMENTIT
10. syyskuu 2017 - 15:05keijo kuisma
Salon Märynummella on taisteltu melujen mittaamisen puolesta jo yli kaksi vuotta ja nyt vaikuttaa siltä että toimijat oltaisiin velvoittamassa mittauksiin . Vaasan hallinto-oikeus palautti asian , valituksen jälkeen uudelleenvalmisteluun , ympäristölautakunnan hylättyä mittausvaatimukset !

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.