Lähes kaikki jo mukana

22.03.2017 - 09:08 Satu Ojala
Huittisten kaupunginvaltuutetut tutustuivat Huittisten Puhdistamon toimintaan Jaakko Erjon ja Anna Halisen opastamina. Ilmastusaltaan vierellä valtuutetut ihmettelivät olematonta tuoksua, vaikka ”sitä itseään” porisi viereisissä altaissa kuutiokaupalla.

Kiikoinen ja Mouhijärvi liitetään laitokseen tämän vuoden aikana.
Huittisten Puhdistamo on syksystä lähtien käsitellyt Huittisten ja Punkalaitumen jätevesien lisäksi Sastamalan jätevedet. Mouhijärven jätevedet tulevat käsittelyyn vielä kevään aikana ja Kiikoisten vuoden loppuun mennessä.
–Tällä hetkellä käsittelemme päivittäin noin 8 000 kuutiota jätevettä. Määrä nousee noin tuhannella kuutiolla, kun Mouhijärvi ja Kiikoinenkin liitetään mukaan, kertovat asiantuntija Jaakko Erjo ja toimitusjohtaja Anna Halinen Huittisten Puhdistamolta.
Uusi puhdistamo otettiin vaiheittain käyttöön. Päänavaajana oli Saarioinen, jonka jätevedet johdettiin vanhasta puhdistamosta uuteen 4. heinäkuuta. Seuraavana päivänä johdettiin Punkalaitumen jätevedet uuteen puhdistamoon.
–Uusi otettiin käyttöön allas kerrallaan. 19. elokuuta Sastamalan jätevedet johdettiin tänne ja 13. joulukuuta Vampulan siirtoviemäri toi jätevedet Vampulan puhdistamon sijasta Huittisiin.
Puhdistamon kapasiteetti on 11 000 kuutiota vuorokaudessa, mutta jo viime viikolla putkista virtasi käsiteltävää jopa 17 000 kuutiota yhtenä päivänä, kun varsinaisen likaveden joukossa oli runsaasti lumien sulamisesta ja sateista kertyineitä hulevesiä.
Koko puhdistamo otettiin virallisesti vastaan 18. tammikuuta.
–Kun saimme uuden puhdistamon käyttöön, pääsimme peruskorjaamaan vanhaa puhdistamoa, joka oli jo tiensä päässä. Tämä vaiheittainen käyttöönotto oli suunniteltua, sillä samana päivänä kaikkien jätevesien johtaminen tänne ei olisi ollut järkevää. Näin näimme, että kaikki toimii niin kuin pitääkin.
–Sanotaan että paperitehtaan käyttöönottoon menee noin vuosi aikaa, tämän puhdistamon puoli vuotta, toteaa Erjo.
Kysymykseen millainen prosessi tämä puhdistamon rakentaminen on ollut, Erjo huokaisee, että iso.
–Rakentaminen kesti 27 kuukautta, siirtoviemäreitä rakennettiin 95 kilometriä. Rakensimme uuden puhdistamon ja korjasimme vanhan.
–Onhan tässä matkan varrella tullut monenlaisia pieniä yllätyksiä ja haasteita, mutta kaikki ne on voitettu. Jätevesien käsittelyprosessin tulos on ollut hyvä ja se täyttää jätevesiasetukset.
Erjo ja Halinen toteavat, että uuden ja vanhan puhdistamon toiminnassa on oleellinen ero.
–Vanha oli jo riski henkilökunnallekin. Vanhassa käsiteltiin viime vuosina Huittisten ja Punkalaitumen jätevedet, jolloin jokeen pääsi prosessin jälkeen noin viisi kiloa fosforia päivässä, nyt alle kilo ja käsittelyssä on huomattavasti suurempi määrä jätevettä. Typpi on poistettu, samoin kiintoaineet.
–Väittäisin, että nyt jokeen meiltä laskettava vesi on puhtaampaa kuin Punkalaitumenjoen vesi.
Puhdistamolta kuljetetaan viikoittain noin sata tonnia ylijäämä lietettä Hallavaaran biokaasulaitokselle, jolloin siitä tehdään vielä metaania.  Välpe viedään jätteenpolttolaitokselle.

Yksi huolestunut kysymys
Alun perin varsinkin Pappilanniemen asukkaat olivat huolissaan uudesta puhdistamosta ja etenkin sen rakennusaikaisesta liikenteestä kapealla tiellä. Hajuhaittoja ei ole tutkittu muuta kuin aistinvaraisesti ja sen perusteella ne ovat pienentyneet.
–Meillä ei ole ollut alueen asukkaiden kanssa ongelmia. Kun haimme tähän tarvitsemamme ympäristöluvat, niistä tuli vain yksi huolestunut kysymys. Siinäkin vastauksemme tyydytti kysyjää, kertoo Jaakko Erjo.
–Nyt puhdistamolla käy lieteauto kolme kertaa viikossa ja muu liikenne kertyy lähinnä sakokaivolietettä tuovista autoista.
Erjon ja toimitusjohtaja Anna Halisen arvion mukaan alueen vesistö puhdistuu merkittävästi.
–Kun Mouhijärvi ja Kiikoinenkin ovat mukana, poistuu tältä alueelta käytöstä yhdeksän vanhaa puhdistamoa. Kun siirtoviemäreiden viereen rakennettuihin rinnakkaisviemäreihin liittyy talouksia, joissa sakokaivot ovat käytössä, näkyy sekin joen veden laadussa jonkin verran.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.