Vesitornin remontti alkoi

28.06.2011 - 08:23 Juha Suomijoki
Kuva

Huittisten vesitornin remontti haittaa kuluttajien veden käyttöä seuraavan parin viikon aikana. Remontin seurauksena paineet putkistossa vaihtelevat, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä koko verkoston alueella.
–Koko vesijohtoverkosto on remontin aikana vedenottamoiden pumppujen varassa. Järjestelmä on haavoittuvainen tänä aikana, toteaa puhdistamon hoitaja Matti Suonpää.
–Remontin myötä veden laatu ja vesihuollon toimintavarmuus paranevat.