Ladataan ilmoitusta
Satakunta 26.2.2022 11:00

Koronavirusepidemia jatkuu Satakunnassa vaikeana – Teho-osastolla epidemian pahin tilanne

Kuvituskuva: Pixabay
Kuvituskuva: Pixabay

SataDiagin infektioyksikön koronatilannekatsauksen mukaan koronainfektion ilmaantuvuus on Satakunnassa edelleen erittäin korkea ja terveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut. Kohdentamaton tartunnanjäljitys on tehottomana lopetettu, ja se on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin. Positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa on edelleen yhtä korkea kuin viikko sitten. Myös Luotsinmäen jätevesiseurannassa virusmäärä on edelleen korkealla tasolla, laskua ei näy. Rokotukset sen sijaan ovat edenneet hyvin.

THL Koronakartan perusteella ilmaantuvuus oli eilen perjantaina 1 443/ 100 000 asukasta/ 14 vrk, mikä on samaa tasoa kuin viikko sitten. Tiedotteen mukaan todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi suurempi, ehkä nelinkertainen, sillä terveydenhuollon testejä on kansallisen ohjeistuksen mukaisesti rajattu ja kotitestien osuutta lisätty.

Tartuntoja on runsaasti joka puolella Satakuntaa, ja altistua voi käytännössä missä tahansa.

Viikolla 6 Satakunnassa otettiin yhteensä 5 190 näytettä, joista positiivisia oli 31 prosenttia. Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 35 prosenttia kaikista otetuista. SataDiag laboratorion tutkimista näytteistä positiivisia viikolla 7 oli 41 prosenttia. Näytemäärä on ollut laskusuuntainen kansallisen ohjeiston mukaisesti. Näyteaktiivisuus Satakunnassa on kansallisesti kuudenneksi suurin 21:stä sairaanhoitopiiristä.

Katsauksessa todetaan, että terveydenhuolto on erittäin kuormittunut. Koronapotilaita on paljon osastohoidossa ja teho-osastolla tilanne oli eilen perjantaina koko epidemian pahin. Käännettä alaspäin ei vielä nähdä.

SataDiagin infektioyksikön ylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiirin KY:n tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä sanoo, että rokotusten ansiosta sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on varsin vähäinen, suhteessa väestön erittäin suureen sairastuvuuteen, mutta kun tautia on liikkeellä erittäin runsaasti, myös sairaalahoito kuormittuu. Ilman rokotteita oltaisiin nyt pulassa.

–Teho-osastolla koronatilanne oli jo muutaman viikon ajan rauhallinen ja hoidossa oli vain yksi tai ei yhtään koronapotilasta kerrallaan. Tänään teho-osastolla oli lyhyen aikaa hoidossa jopa viisi koronapotilasta. Nyt tehohoitoa vaativia koronapotilaita on neljä. Teho-osaston koronakuormitus on siis nyt suurempi kuin koko epidemian aikana.

Koronapotilaiden aiheuttama vuodeosastokuormitus on Satakunnassa ollut edelleen lievästi nouseva. Viikolla 6 uusia koronapotilaiden hoitojaksoja alkoi 38 ja viime viikolla 40. Parempaa käännettä ennakoiden, potilasjakautuma on muuttunut niin, että vaikean koronan vuoksi osastohoitoon otettavien potilaiden hoitojaksot vähenivät ja muun syyn vuoksi hoidossa olevat potilaat lisääntyivät selvästi.

–Tämä johtuu siitä, että lieväoireinen koronainfektio on väestössä tällä hetkellä hyvin yleinen, ja toisaalta sairaalapotilailta näytteitä otetaan hyvin kattavasti. Esimerkiksi kaikilta päivystyspotilailta, jotka eivät hiljattain ole sairastaneet koronainfektiota, otetaan Covid-näyte sairaalaan tullessa. Näin tehdään, jotta oireettomat tai lieväoireiset potilaat tunnistettaisiin ja osastoepidemiat vältettäisiin. Tätä laajaa näytteenottoa on kuitenkin noudatettu jo yli kuukauden, joten käänne löydöksissä on todellinen, Uusitalo-Seppälä kertoo.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli perjantaina aamuna hoidossa 37 koronapotilasta, joista arviolta noin 60 prosenttia ensisijaisesti koronainfektion vuoksi. Määrä on samaa luokkaa kuin aiemmin. Lisäksi alueen hoivakodeissa on infektioyksikön tietojen mukaan ainakin 90 varmistettua koronapotilasta.

Terveydenhoitoa, samoin kuin yhteiskuntaa laajemminkin, rasittaa edelleen henkilökunnan sairastuminen. Tartunnat tulevat yleensä kotoa tai muualta sairaalan ulkopuolelta. Kaikissa potilaskontakteissa käytettään suojaimia ja tartunnat henkilökunnalta potilaille ovat hyvin harvinaisia. Vaikeasta tilanteesta huolimatta Satasairaala toimii lähes normaalisti. Suuri haaste on edelleen se, että kaikki potilaspaikat sekä sairaalassa, että terveyskeskuksissa ovat hyvin täynnä ja lisäksi päivystys on ajoittain hyvin ruuhkautunut. Taustalla on myös hoivapaikkojen puute, todetaan tiedotteessa.

Tartuntatautipäivärahaa takautuvasti vuoden alusta

Satasairaalan verkkosivuilta löytyvät ohjeet, miten toimia, jos epäilee koronatartuntaa. Voimassa olevissa ohjeistoissa korostuu omaehtoinen kontaktien välttäminen, kotitestaus ja jäljityksen kohdentaminen sote-yksiköihin.

Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta koskien oikeutta tartuntatautipäivärahaan on nyt vahvistettu (STM:n tiedote). Samoin asetusta sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta muutettiin perjantaina. Asetuksessa säädetään tarkemmin siitä, mitä selvitystä hakijan on esitettävä tartuntatautipäivärahaa hakiessaan.

Laki ja asetus tulevat voimaan 28.2.2022. Niitä tullaan soveltamaan takautuvasti 1.1.2022 lähtien, mikä luo haasteellisen tilanteen terveydenhuoltoon. Tiedotteen mukaan sairaanhoitopiirit tai kunnat eivät ole vielä saaneet ohjausta, miten säädöksiä tulisi toteuttaa. Ohjeistusta kansalaisille päivitetään lähipäivinä.

Tartuntatautipäivärahan saamiseksi edellytetään positiivista testitulosta sekä terveydenhuollon todistusta siitä, millä ajanjaksolla henkilön suositellaan olevan pois työstään, varhaiskasvatuksesta tai oppilaitoksesta tartuntariskin vuoksi. Tartuntatautipäiväraha on tarkoitettu ansioiden menetyksen korvaamiseen. Todistuksen voi saada julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta, myös työterveyshuollosta. Miten vastuut jakautuvat on vielä epäselvää.

Lue lisää

Paikalliset uutiset diginä - nyt vain 69 e/vuosi.

Tilaa