Lauttakylän koulu rakennetaan Kivirannan pellolle

29.01.2018 - 21:13 Satu Ojala
Lauttakylän koulu rakennetaan meijerin naapuriin.

Huittisten kaupunginvaltuusto päätti äänin 19-8, että uusi Lauttakylän koulu rakennetaan meijerin viereen Kivirannan pellolle. Simo Riuttamäki (ps) esitti rakentamispaikaksi vanhan kivikoulun paikkaa.
Valtuusto keskusteli pitkään koulun paikasta ja käytetyissä puheenvuoroissa nostettiin esille, minkälaisiksi rakennuskustannukset muodostuvat kummassakin vaihtoehdossa. Kivirannan pellolle rakennettuna tontti pitää paaluttaa. Kivikoulun paikan rakennuskustannukset olivat myös epäselvät. Kivikoulu ei tarvitse niin merkittävää kaavamuutosta mitä Kiviranta edellyttää. Esiin nousi myös arkkitehtikilpailu suunnittelusta.
Koulun paikka oli kuitenkin huomattavasti lyhyempi keskustelunaihe kokouksessa. Kouluverkkoselvityksestä, johon sisältyi Lauttakylän koulun koko, puhuttin paljon pidempään. Kouluverkosta äänestettiinkin kahteen otteeseen. Äänin 18-9 valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että nykyinen kouluverkko säilytetään ja oppilasmäärien vähentyessä epätasa-arvoisia eroja eri koulujen välillä tasataan resursseilla. Mika Stenfors (kok) esitti, että jos kolmeopettajaisessa koulussa oppilasmäärät laskevat alle 40 oppilaan, lähdetään valmistelemaan koulun lakkauttamista ja opetuksen siirtämistä toiseen yksikköön. Yksisarjaisessa koulussa lähdettäisiin valmistelemaan muutoksia henkilöstöresurssiin, jos oppilasmäärä laskee alle 75 oppilaan.
Lauttakylän koulun tuleva koulukiinteistö päätettiin mitoittaa 530 esi- ja perusopetuksen oppilaalle. Määrä sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen ja esityisopetuksen luokat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden Lautta-rythmät, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä Huittisten musiikkiopiston opetuksen. Mikko Kaunisto (vas) esitti, että laskevien oppilasennusteiden vuoksi koulu mitoitetaan 410 oppilaalle. Oppilasmääriä voitaisiin Kauniston mukaan tasata oppilaaksiottoalueita muuttamalla. Kauniston esitys kaatui äänin 22-5.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.