Jatkuvuus vaatii muutosta

15.03.2011 - 08:00 Marja-Liisa Hakanen
Kuva

Kuninkaisten vanhainkodin 120-vuotisjuhlassa saatiin asiantuntijalta evästystä tulevaan.
Ikäihmisten määrä kasvaa Huittisissa tulevina vuosina hyvää tahtia. Se merkitsee myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua, ellei palvelujen järjestämistä mitenkään uudisteta.
–Muutos koetaan usein uhkana, mutta uudistamista tarvitaan, mikäli palveluille halutaan taata jatkuvuus myös tulevaisuudessa, totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija, filosofian tohtori Maijaliisa Junnila Kuninkaisten vanhainkodin 120-vuotisjuhlassa.