Millaista hoitoa sinä haluaisit?

27.02.2019 Niina Immonen, kansanedustajaehdokas (ps.)

Vanhuus on ajanjakso, joka sisältää valtavasti luopumista. Luopumista menneistä elämänvaiheista, rakkaista ystävistä ja läheisistä, omista fyysisistä voimista, joskus omasta kodista, jopa omista muistoista.

Aikoinaan eturintamassa taistelleesta nuoresta miehestä tulee haurastumisen myötä rollaattoriin ja muiden apuun tukeutuva tuntematon potilas ja nuoren neidon juhannuskeinun vauhdit ovat vaihtuneet kaappikellon heilurin seuraamiseksi kellon raksuttaessa hiljaisuutta ja mennyttä aikaa.

Viime viikkoina epäkohdat vanhustenhoidossa ovat järkyttäneet kansaa ja saaneet ruohonjuuritasosta vieraantuneita päättäjiäkin heräämään. Ikänsä yhteiskunnan eteen tehnyttä vanhusta ei resurssipulan vuoksi avusteta ylös lattialta aamuyöllä.

Perushoidon laiminlyönnit ja jopa epäillyt kuolemantapaukset nousivat julkisuuteen haamuhoitajien tehdessä työtään.

Ratkaisuja etsitään hoitajamitoituksen lakiin kirjaamisesta hoitoisuus huomioiden, laiminlyöntien sanktioinnista sekä hoivayritysten tuottokatosta. 72 000 hoitoalan ammattilaista on vaihtanut alaa, joten jos nykyinen resurssi saadaan käyttöön, ei koulutuspaikkojen lisäämistäkään tarvittaisi.

Hoiva-alan kohut ja työn vaativuutta vastaamaton palkkataso eivät toimi vetovoimatekijöinä alaa alun perin valittaessakaan tai saa pysymään henkisesti ja fyysisesti raskaassa työssä.

Valtiolta on saatava tarpeeksi rahoitusta palveluihin sekä niiden valvontaan. Hoiva-alan yrityksiltä tulee vaatia laatua; kilpailutuksissa tämä antaisi mahdollisuuksia myös alan pk-yrittäjille.

Hoitajilta tarvitsemme vahvaa eettistä osaamista jasoveltuvuutta alalle, koska viimekädessä hoitaja ratkaisee sen, miten työtään tekee annettujen resurssien puitteissa. Hyvä hoito edellyttää määrätietoista esimiestyötä, työn hyvää organisointia ja avustavien palvelujen siirtämisen
omille aloilleen.

Valvontavastuu palveluista on meillä kaikilla; velvollisuus pitää huolta siitä, ettei yhteiskuntamme heikoimpia anneta kohdella huonosti. Kansalaisten valvontavastuu korostuu vielä huhtikuun puolivälin vaalien jälkeen, jotta politiikkojen nyt antamat lupaukset todellakin pitävät.

Me kaikki vanhenemme ja vähintä, mitä odottaa, olisi hoitajan lämmin ja ymmärtävä katse, kun olen hädissäni. Kädet, jotka tukevat vankasti, mutta pehmeästi, kun jalkani eivät enää kanna.

Hoitajille pitää antaa tähän työhön riittävästi aikaa. Liukuhihnatyö kuuluu tehtaisiin ja huutolaisuudesta oli määrä luopua jo lähes sata vuotta sitten.