Verkkoviestinnällä Huittisten seudusta johtava koneurakointialue

18.07.2018 Jukka Tuori, tyytyväinen urakoitsijan käyttäjä

Maatalouden koneurakointi on voimakkaasti kehittyvä yritysmuoto. Keski-Euroopassa on urakointi ja konevuokraus ollut pitkää käytäntöä. Toki siellä on pidempi kasvukausi ja siksi on pelivaraa kylvö- ja sadonkorjuutöissä. Ehditään odottaa urakoitsijan tuloa.

Huittisten seudulla on jo nyt koneurakointitarjontaa. Suuret sikala- ja siipikarjatilat ovat olleet edelläkävijöitä tilan ulkopuolisten koneurakoitsijoiden käytössä. Erityisesti liete- ja kuivalannanlevityksessä on urakointi vakiintunut.

Nurmiviljelyssä säilöheinän sadonkorjuu on kehittynyt valtavasti parantuneen koneteknologian tullessa käyttöön ja on myös oiva urakointityö, kun käsitellään suuria kasvustoaloja. Itselläni urakoitsijan käyttökokemusta on kahdelta viime vuodelta juuri säilöheinän korjuusta. Kokemukset ovat erinomaiset.

Avainasia on se, että mistä hyvän urakoitsijan löytää? Nuorella viljelijäpolvella on toki epävirallisia yhteistyöverkostoja, joiden kautta tieto kulkee.

Iäkkäämmällä viljelijäpolvella urakoitsijan käyttämiseen voi olla useitakin rajoittavia tekijöitä. On totuttu aina tekemään kaikki viljelytoimet itse, omilla koneilla. Ei ole tarvinnut sopeutua muiden aikatauluihin.

Ehkä ydinkysymys on myös siinä, mistä oikean urakoitsijan löytää. Itse törmäsin urakoitsijaan sattumalta, kun näin hänet työssään naapurin pellolla.

Mitä urakoinnilla voidaan saavuttaa? Osaava urakoitsija voi parantaa tuotannon laatua ja kannattavuutta. Uudellamaalla Työtehoseura (Eerikki Kaila) rakensi matalan kynnyksen verkkopalvelun. Sinne voivat kirjautua urakointiyrittäjät ja yrittäjät, jotka haluavat tiettyä urakointia käyttää. Uudellamaalla se on selainpohjainen haku- ja ilmoituspalvelu ja nimeltään Urakka- foorumi.

Huittinen on seudullinen keskipiste, johon johtaa viisi valtatietasoista pääväylää. Urakoitsijoiden on tänne nopea tulla tai täältä voi lähteä sujuvasti operoimaan naapuriseuduille esimerkiksi Loimaalle ja Sastamalaan.

”Ei hullumpaa urakointia” -foorumi. Tietämys saatavilla olevista palveluista vähenee heti, kun siirrytään naapurikuntiin. Urakoitsijat eivät tunnetusti paljoa markkinoi, luottavat liiaksikin puskaradioon. Siksi seudullinen ammattimaisesti toteutettu verkkopalvelu voisi olla suureksi avuksi.