Hyvä Airi Viitanen

15.08.2018 Anna Jaatinen, ylilääkäri, Huittisten terveyskeskus

Pyydän anteeksi saamaanne kohtelua päivystyspoliklinikallamme.

Vaitiolovelvollisuuden ja tietosuojan vuoksi en voi tarkemmin kommentoida kertomaanne. Toivon, että olette meihin suoraan yhteydessä, jos tilanne on vielä yhtä hankala kuin kuvasitte tai saamanne kohtelu jäi painamaan mieltänne.

Yleisellä tasolla voin kertoa, että terveyskeskuksen vastaanotossa pyritään tunnistamaan ne tilanteet, jossa lääkärin tai hoitajan arvio on välittömästi tarpeen. Monesti tätä arviota tehdessä vastaanoton hoitaja konsultoi päivystävää lääkäriä ja tuolloin punnitaan onko tilanteessa sellaista huolestuttavaa uutta, että lääkärin arvio heti tai samana päivänä tarvitaan.

Valitettavasti joskus käy väärinkäsitys, jossa asiakkaan kokemus uusista oireista ei välity ammattilaisille. Näissä tilanteissa toivon, että saisimme suoran palautteen mahdollisimman nopeasti.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään osaamistamme hoidon tarpeen arviossa ja parantamaan oikea-aikaista hoitoon pääsyä. Hyvä palvelu huittislaisille on meille ensisijaisen tärkeä asia.