Pitääkö olla huolissaan?

12.12.2018 Lauttakylän koulun vanhempainyhdistys ry

Lapsemme opiskelevat käytävällä, henkilökunnan pukuhuoneessa ja varastossa. Happi loppuu luokkatiloista, joissa oppilaita on enemmän kuin tilan kapasiteetti kestää. Ahtaat ja virikkeettömätvälituntitilat lisäävät kiusaamista ja levottomuutta.

Miten Huittinen voi mainostaa itseään lapsiystävällisenä koulutuskaupunkina, kun perusopetus takkuaa tilojen suhteen? Iso osa Lauttakylän koulun opetusajasta menee vapaiden tilojen etsimiseen. Tilat eivät missään yksikössä ole 2010-luvun opetussuunnitelman mukaiset.

Haluamme kaikille yhteisen koulun, jossa on huomioitu terveellisyys, liikuntarajoitteisuus, erilaisten oppijoiden tarpeet ja muutoskykyisyys esimerkiksi vapaa-ajan käyttöön. On tärkeää saada kaikkien Lauttakylän koulun yksiköiden oppilaat saman katon alle. Osa erityisen tuen tarpeen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista hyötyisi muiden oppilaiden kanssa isommissa ryhmissä opiskelusta niissä oppiaineissa, jotka ovat heidän vahvuuksiaan. Eristäminen lisää eriarvoisuutta ja riskiä syrjäytymiseen.

Henkilökuntaresurssien käyttö tehostuisi ja opettajien hyvinvointi lisääntyisi, kun turhista välimatkoista päästäisiin.

Nuorisolla ei ole tiloja, joissa voisi turvallisesti viettää aikaa koulun jälkeen. Tämä aiheuttaa pahoinvointia, joka näkyy katukuvassa. Uusi koulu uusine tiloineen auttaa myös näissä ongelmissa.

Haluamme kasvattaa lapsista monikulttuuriseen ja moniarvoiseen maailmaan osaavia ja itseään ja toisiaan arvostavia kansalaisia.

Uuden koulun rakentamisella on nyt kiire! Viivytyksestä syntynyttä imagotappiota on vaikea määritellä rahassa. Koulu voi olla vetovoimatekijä, josta kiinnostutaan ja joka tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet perusopetuksen  lisäksi.

Huittisiin muuttoa harkitseva lapsiperhe on erityisesti kiinnostunut siitä, minkälaiset koulut ja päiväkodit kunnasta löytyvät. Kaupunkia ei voi kuvata elinvoimaisena, jos peruspalvelut eivät ole kunnossa. Päättäjät, kantakaa vastuunne!