Poliisi vastaa unta kaipaaville

06.06.2018 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos

Koirien häiritsevä haukkuminen työllistää poliisia aina silloin tällöin. Yleensä kynnys ilmoittaa koiran haukunnasta poliisille on aika korkealla eli haukkumista on siinä tilanteessa usein siedetty jo melko pitkään.

Rajanveto sallitun ja häiritsevän haukkumisen välillä ei ole helppoa ja lähtökohtaisesti jonkinlainen haukkuminen on koiran kommunikointia ja sitä täytyy kohtuudella sietää. Myös haukkumisen ajankohdalla on merkitystä, koska yöaikaan tapahtuva haukkuminen koetaan päiväaikaista häiritsevämmäksi.

Sitten jos haukkuminen on pidempiaikaista ja asuinympäristön muuhun äänimaailmaan nähden kohtuuttoman kovaäänistä, alkaa se olla muiden keinojen puuttuessa myös poliisin asia.

Järjestyslain 3 pykälässä kielletään yleisen järjestyksen häiritseminen metelöimällä tai muulla vastaavalla tavalla ja lakiesityksessä mainitaan erikseen, että tällä tarkoitetaan myös sitä, että koiran tai muun eläimen omistaja tai haltija sallii eläimen äännellä toistuvasti kovalla äänellä niin, että siitä aiheutuu kohtuutonta häiriötä ympäristöön. Tällaisen salliminen on järjestysrikkomuksesta koituvan rikesakkomääräyksen arvoinen rikkomus.

Mikäli ääntely aiheuttaa häiriötä lähistöllä asuville tai oleskeleville sisätiloihin tai muuten kotirauhan piiriin luettaviin paikkoihin, saattaa lakiesityksen mukaan toteutua myös rangaistavaksi säädetty kotirauhan rikkominen.

Paras tapa asian hoitamiseksi olisi toki ottaa asia esille koiran isännän tai emännän kanssa ja miettiä yhdessä, miten asiaa saataisiin paremmalle tolalle. Jos se ei kerta kaikkiaan ole mahdollista tai ei johda tulokseen, on poliisilla mahdollisuus selvittää asiaa, antaa ohjeita ja tarvittaessa puuttua edellä mainittujen säännösten perusteella asiaan.

Poliisin paikalle tulo edellyttää sitä, että häirityksi tullut soittaa akuutissa tilanteessa hätäkeskukseen tai sitä, että hän tekee poliisille tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen asiasta.

Poliisin puuttumisen ja varsinkin seuraamusten määräämisen kannalta tilanne on selkeämpi silloin, kun yhtä useampi eri talouksissa asuva henkilö kokee haukkumisen häiritseväksi, koska häiriön kokeminen on kuitenkin melko subjektiivista ja seuraamusmenettely edellyttää häiriön todentamista.