Eläköön kansalaisopisto!

27.04.2010 Iloa, tietoa, kuntoa!

Viime lukuvuonna osallistuin kahteen kansalaisopistokurssiin Vampulassa.
Olin mukana tietokoneenkäytön perus- ja jatkokurssilla sekä aamuvesijumpassa. Opetus oli molemmilla kursseilla oivallista.
Runsaat kiitokset teille opettajat, Toni ja Anu. Lämmin kiitos myös kurssikavereille virkistävästä yhdessäolosta.