Vielä kerran Virttaan vesistä ja jätevesistä

22.04.2010 Onko omatuntosi puhdas?

Kuten voimme ”tivauksen” jälkeen lukea, Huittinen painaa Virttaan pohjavettä avo-ojaan vaikka lupapäätöksen mukainen kalanviljelylaitos ei enää olekaan käytössä. ”Kun on kerran muitakin tarpeita”.
Muita tarpeita voi kylläkin olla, mutta ne eivät ole lain mukaisen päätöksen perusteena. Perustetta ei näin ollen ole pumppaukselle avoojaan, joten päätöksen purkuesitys vireille.
Kirjoituksessa, jota oli ”niin vaikea ymmärtää” kirjoitin myös, että pohjavedet ovat selvästi laskeneet viimeisten vuosikymmenten aikana sitä edeltävistä vuosikymmenistä. Se on kaikkien selväjärkisten tiedossa.
Vähän vielä vireillä olevasta jätevesiprojektista Huittisten, Sastamalan ja Punkalaitumen välillä. Mikäli sopimus ei sisällä selkeää päätöstä, että Sastamala ja Punkalaidun rakentavat runkolinjansa puhdistamolle asti Pappilanniemeen, on huittislaisten ”pissatus” taasen mahdollista.
Alustavien kuulopuheiden jälkeen on Huittisissa todennäköisesti tulossa asemakaava-alueilla asuvien kontolle kaavan ulkopuolisten jätevesihankkeiden maksatus. ”Perustetaan yhtiö, niin ei voida syyttää meitä pahoista päätöksistä.”
En olisi pahoillani, jos jotkut ottaisivat talteen nämä kirjoitukseni ja voisivat parin vuoden päästä kertoa: nimimerkki oli oikeassa tai sitten, että olipa kovin epäluuloinen.