Vesiprojekti Huittisista Turkuun

11.03.2010 Onko omatuntosi puhdas?

Lehtikirjoittelu tuntuu olevan meilläpäin hyvin yksipuolista. Mitkä tarkoitusperät kullakin on? Yhteistä kirjoittelussa on taustatuntuma; me olemme rehellisiä ja hyviä, mutta muut ja varsinkin turkulaiset ovat pahoja.
Lehdissä ja katuparlamentissa voitaisiin puhua asioista ihan oikeasti, eikä vain syytellä toisia siitä, mihin he eivät ole syyllisiä. Ainakin Huittisten päättäjien ja entisen Alastaron suunnasta kirjoittavien tiedossa on varmasti Huittisten vedenottoa koskevan lupamenettelyn aikaiset puheet ja päätökset.
Mahtaako Virttaanharjun järvi kuivua siitä, kun pohjavettä pumputaan useampi 100 kuutiota per vuorokausi laskuojaan ilman minkäänlaisia aikarajoituksia. Pohjavedet ovat selkeästi laskeneet viime vuosikymmenien aikana, mutta vettä vaan pumputaan ojaan. Perusteena on ollut luultavasti kalanjalostuslaitos ojanpartaalla. Onko sitä vielä vai koskeeko se nykyisin vain mökkiläisille laskuojaan pumpattavaa vettä? Ja voiko edellisiä mitenkään rinnastaa yhteiskunnan talousveden tarpeeseen?

Laittakaa kirjoittelijat edellä mainituista asioista tietoa tälle palstalle, jotta tavallinenkin tallaaja saisi ihan oikeata tietoa. Kertoa voisi myös, miten Huittisten kaupungin vedenottoluvat riittävät jatkossa.
Insinöörit ja tohtorit voisivat kertoa myös, miksei Kokemäenjoen vettä osattaisi puhdistaa Vesiniityllä, jos se osataan tehdä Turussa. Ai ”rakennuksesta tulisi niin ruma”!
Voitaisiinko vaikeasti puhdistettava osa pumputa yläpuolisiin kuntiin (mm. Sastamalaan), joista jokiveden saasteet ovat tulleet, nyt kun tätä viemäriputkea suunnitellaan? Laitetaan toinen putki toiseen suuntaan ja lasketaan vedet vähemmän tärkeään harjuun/maastoon.

Kirjoittajilta, myös päättäjiltä, peräisin omantunnon tutkiskelua: Hoidanko minä ja lähipiirini likavedet puhdistamolle, kun viemäri on lähellä ja edistän näin jokivesien puhtaampana pysymistä? Se on tasapuolista, kun osallistun omasta puolestani jätevesien puhdistamisen kustannuksiin.
Palataan asiaan, kun kuullaan katuparlamentin mietteitä ja luetaan vastauksia Lauttakylä-lehdestä.