Meijeristä kaupunkilaisten olohuone ja innovatiivinen keskus

04.03.2010 Anne Bland

Museoviraston suojelema ja kaupungin omistama Huittisten meijeri on ollut vuosia lähestulkoon tyhjillään. Pelkät lämmityskustannukset ovat valtaisat.
Kaupunki on kiinnostunut myymään meijerin taholle, joka harjoittaa toimivaa liiketoimintaa meijerissä.

Meijerillä on kuntalaisten sydämissä tärkeä paikka; onhan se historiallisesti ollut syynä vireän elintarviketeollisuuden syntyyn. Meijeriin liittyy monilla paljon muistoja.
Nyt rakennus ulkorakennuksineen tulee ottaa takaisin kuntalaisten käyttöön. Tämä onnistuu parhaiten yhteiskunnallisen yrittäjyyden kautta.
Yhteiskunnallinen yrittäjyys on osoittautunut maailmalla toimivaksi tavaksi vastata yhteiskunnallisiin ja ekologisiin haasteisiin markkinoilla.
Nämä haasteet ovat toiminnan ytimessä yrittäjyyden tavoitteina. Yrityksen voitto laitetaankin pääasiassa näiden tavoitteiden kehittämiseen, eikä osakkeenomistajien taskuun.

Huittisista puuttuu kuntalaisten ”olohuone”, jossa ihmiset ja yhteisöt voivat tavata toisiaan yrittäjyyden, kulttuurin ja vaikkapa lähiruoan tiimoilta.
Raja-aitojen ylittäminen ja ihmisten aito kohtaaminen voivat poikia innovatiivisia toimintamalleja haasteiden ratkaisemiseksi.
Yhteisöllisyyden synnyttämiseen tarvitaan kuitenkin paikka, jonne kaikki kokevat olevansa tervetulleita.
Jo kulujen kattamiseksi on tärkeä löytää toimiva liikeidea, jonka voitto laitetaan takaisin meijerin toiminnan kehittämiseen. Liikeideoita voisivat olla esimerkiksi: ”kovan rahan” asuntovuokraus yläkerrassa, jossa on jo toistakymmentä pientä asuntoa; toimitilojen vuokraus kaupungin yrityspalveluille yhden luukun periaatteella; kierrätyskeskus ja⁄tai ekologinen päiväkoti sekä muita mahdollisia ostopalveluita kaupungilta; lähiruoka- ja kehitysmaakauppa ja -ravintola jne.

Yrityksen liikevoitto voitaisiin pistää yhdistysten kohtaamispaikan ylläpitokustannuksiin, edullisten toimistopalvelujen tuottamiseen alkaville yrityksille, kulttuuritoiminnan tukemiseen tai siihen, mikä meijerin kollektiivinen tahto kulloinkin olisi.
Idean onnistuminen edellyttää laajaa yhteistoimintaa sidosryhmien kesken. Meijeri on antanut paljon, mutta sen päivät eivät ole vielä ohi ja vanhasta kannattaa - ja tuleekin - pitää huolta. Uusien innovaatioiden voimin tämä kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voisi toimia suunnannäyttäjänä muillekin kaupungeille.