Sastamalan tasavertaisuus ja yhdenmukaisuus

10.02.2011 Liisa Myllyniemi Sastamalan kaupunginvaltuutettu

Onko pallo hukassa Sastamalan johdossa? Ei. Meille valtuutetuille esitetään asiat niin monimutkaisesti, että ne saadaan näyttämään jopa oikeudenmukaisilta. Tämä tulee selkeästi esille Sastamalan valtuustolle tehdyissä esityksissä.
Mihin tarvitaan palveluseteli, joka on tulosidonnainen? Nyt se tarvitaan omien kunnallisten hoitopaikkojen alasajoon. Kun on päätetty niiden osittaisesta lopettamisesta ennen kuin on korvaavat hoitopaikat järjestetty, tulee suunnata palveluseteli palvelemaan yksityisiin tehostettuihin palveluasuntoihin. Porkkanana on, että palvelusetelin arvo tulee määräytyä samoilla kriteereillä kaikille kyseistä palvelua saaville Saspen jäsenkuntien (Sastamala, Punkalaidun, Kiikoinen ja Lavia) alueella. Kaunis ajatus.
Mistä ja kuka maksaa palvelusetelin? Saspen alueen kunnat. Alkaako Lavia nyt tältä osilta olla samassa veneessä, kun Lavia on hakeutumassa terveydenhoidon alueella pois Sastamalasta Porin suuntaan?
Nyt hajautetaan Sastamalan kaupungin hoitopaikat, joita tarvitaan kun Suodenniemen Heikkilä ajetaan alas toukokuuhun 2011 mennessä. Hoidettavat hajautetaan niiltä osin kuntien omistamiin hoitopaikkoihin, kun ei ole maksaa omaa tulosidonnaista osuutta yksityisiin hoitokoteihin. Valinta on vapaa. Kenelle se on vapaa? Miten se on vapaa 600 euroa kuussa saavalle eläkeläiselle? Mistä maksaa tulosidonnaisen osan?
Mistä kohdasta Saspen määrärahoista setelin arvo maksetaan, kun asia päätetään ennen kuin sen arvo ja määräämiskriteerit ovat selvillä? Tässä on pureskelemista ilmeisesti vielä meille valtuutetuillekin maanantai-iltaista enemmän.
Ei näitä päätöksiä tehdä yksin tätä päivää varten, johon selkä seinää vasten on valtuutetutkin ajettu, saada kiireellä hoitopaikat lopetettavien tilalle.
Tämän Sastamalan johto antoi kyllä ymmärtääkin, kun ei hyväksytty asiaa edes määräaikaisena kokeiluna vuoden 2012 loppuun, jota valtuustossa myös esitettiin.
Jatkossa tämä tulee näkymään tulonsiirtona hyväosaisille myös kuntatasolla.
Valtion tasolla nämä poliittiset päätökset ovat olleet karua arkipäivää, mutta kun se ulotetaan palvelemaan myös kuntatason kovana politiikkana, on kyllä kuntalaisten yhdenvertaisuus kaukana yhdenvertaisuudesta, puhumattakaan sen oikeudenmukaisuudesta.