Jotain jo syksyllä

01.08.2018 Ulla Ojala, Tekninen johtaja, Huittisten kaupunki

Saimme keväällä jonkin verran palautetta nähtävillä olleesta Lautturinpuiston ja Loimijoenpuiston yleissuunnitelmasta. Suunnitelmaa on muokattu saadun palautteen perusteella. Muun muassa leikkipaikka on jätetty pois ja pysäköintiä järjestelty uudelleen.

Rakenteiden toteutustapaa ja istutuksia, lähinnä niiden korkeusasemaa, on pohdittu tarkkaan rannan tulvaherkkyyden ja vedenpinnan vaihteluiden vuoksi.

Saimme kesäkuun puolivälissä viimeisimmät suunnitelmaluonnokset ja Naturatarvearvion. Arvion mukaan puistosuunnitelman toteuttamisesta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, joilla olisi vaikutusta Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin tai alueen eheyteen, joten varsinaista Naturaarviointia ei ole tarpeen tehdä.

Kalustesuunnitelmaa laadittaessa pohdimme vielä ovatko kalusteet kiinteitä vai kiinnittämättömiä. Ne tulisi saada vietyä helposti talvivarastoon, mutta emme haluaisi niiden päätyvän Loimijokeenkaan.

Nykyisen laiturin portaat rikottiin viime kesänä kahteen kertaan ja tänä kesänä ne hävisivät jo ennen juhannusta.

Suunnittelu on jo loppusuoralla ja yritämme saada jotakin toteutettua jo syksyllä. Kohde tulee myös ensi vuoden työohjelmaan.