Laadukas juniorityö kantaa hedelmää

30.10.2019 Jarmo Tervaportti, Lentopalloliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Keikyästä

Lasten liikuntaharrastusten aloittamiseen on monia syitä. Lajivalintaan vaikuttavat ensisijaisesti vanhemmat, jotka johdattelevat jälkikasvuaan lähelle omia harrastuksiaan.

Kaveripiirillä on myös merkityksensä lajivalinnoissa. Urheileminen opettaa lapselle sosiaalisia taitoja, toimimaan ryhmässä, noudattamaan annettuja ohjeita ja sääntöjä sekä kasvattaa pidemmällä aikavälillä yhteisvastuullisuutta. Joukkueessa toimitaan sääntöjen
mukaan.

Harrastuksilla on positiivinen vaikutus lapsen keskittymiskykyyn ja sitä kautta koulunkäyntiin.

Harrastuksissa lapsi viimeistään kohtaa myös sanan ei.

Vanhempien osallistuminen on varsin merkittävää harrastuksen jatkumisen kannalta. Yhteinen harrastus tiivistää perhettä, kun turnausmatkoilla yhteisiä tunteja kertyy paljon. Lapsi tiedostaa hyvin vanhempien läsnäolon.

Lapsen ollessa ohjatussa toiminnassa hänen energiansa purkautuu oikeisiin asioihin. Jos ei ole toimintaa, lapsi luo sitä itse ja se saattaa suuntautua vähemmän viisaisiin ratkaisuihin.

Perheen mukanaolo kantaa myös vaikeina aikoina, kun eri ikävaiheissa lapsen motivaatio vaihtelee. Vanhemmat saavat ”palkintonsa” työstään myöhemmin.

Yhteiset harrastukset kasvattavat toiminnassa mukana olevia vanhempia myös ihmisenä. Tällöin on otettava huomioon erilaiset yksilöt ja kannettava vastuuta toisten lapsista.

Valmentajan pitää olla sitoutuneempi kuin yhdenkään pelaajan, luotava turvallinen ilmapiiri omalla esimerkillisellä käyttäytymisellään.

Kuntien panos näkyy olosuhderakentamisessa.

Seuratyössä luodaan jatkuvuuden ilmapiiriä, sillä seuratyön päämääränä on ensisijaisesti kasvattava, pitkäjänteinen, laadukas, riittävän pitkälle tähtäävä toiminta. Se tuottaa meille aktiiviurheilijoita, huippuja, joita seurataan.

Joukkueurheilua seurataan tänä päivänä tiiviisti. Printti- ja verkkolehtien lisäksi seuroilla on käytössä Instagram- ja Twitter- palvelut, joiden kautta tiedot seurojen toiminnasta ja joukkueiden menestyksestä leviävät laajasti.

Kuntien panos näkyy olosuhderakentamisessa. Esimerkiksi Huittisissa, Sastamalassa ja Loimaalla on hyvät liikuntasalit, joissa pystytään järjestämään myös mestaruussarjatason tapahtumia.

Televisioinnit tuovat paikkakunnalle ja sen urheilumyönteisyydelle positiivista imagoa. Tätä mahdollisuutta voisivat seurojen kotipaikkakunnat vielä paremmin hyödyntää.

Otteluselostajat tuovat myös pelaajien lähtöseuroja hyvin esille. Näin myös pienten paikkakuntien juniorityö saa ansaitsemaansa arvostusta.