Ladataan ilmoitusta
Huittinen 1.4.2020 11:30

”Ahdistaa välillä niin paljon, etten saa henkeä” – Lauttakylä-lehden kysely selvitti huittislaisten tuntoja koronan suhteen

Lauttakylä-lehden kysely kertoo, että Huittisissa kannetaan eniten huolta läheisten terveydestä.

Korona aiheuttaa huolta Huittisissa. Kuva: Marja-Liisa Hakanen
Korona aiheuttaa huolta Huittisissa. Kuva: Marja-Liisa Hakanen
Mikko Perttunen

Vaikka Huittisissa todettiin ensimmäinen koronatartunta jo pari viikkoa sitten, on täällä saatu olla vasta odottavalla kannalla. Huittisissa oltiin eturintamassa koulujen sulkemisen osalta, mutta virus on toistaiseksi levinnyt vilkkaimmin Uudellamaalla.

Koronapandemia painaa silti huittislaisten mieliä. Lauttakylä-lehden toteuttaman verkkokyselyn perusteella noin 68 prosenttia lehden lukijoista korona huolestutti paljon tai todella paljon. 38 prosenttia koki viruksen vakavana uhkana koko ihmiskunnalle. Ei siis voida sanoa, että täällä suhtauduttaisiin siihen ainakaan köykäisesti.

Ensin olin huolissani, sitten kauhuissani, ja nyt olen vihainen, koska ihmiset ovat täysin välinpitämättömiä muiden ihmisten terveyden suhteen. Jokaisen pitäisi nyt ymmärtää liikkua rajoitetusti, varsinkin ulkomaan matkoilta palattuaan, eikä liikkua pitkin kyliä.

­–Nainen, 25–34 vuotta

Tämä muuttaa maailmaa, pysyvästi!

–Mies, 55–64 vuotta

m_koronakysely_pääjuttu_ikäryhmät.png
Asteikko 1-5. Lähde: Lauttakylä-lehden verkkokysely

Nuoret suhtautuvat koronaan vanhempia ikäluokkia kevyemmin. Kun huolta koronasta mitattiin asteikolla yhdestä viiteen, oli alle 25-vuotiaiden vastaajien keskiarvo vain 2,85, kun se koko kyselyssä oli 3,81. Vastaavasti yli 45-vuotiailla huoli oli hieman keskiarvoa suurempi.

Vakavimmin koronavirukseen suhtautuivat yli 65-vuotiaat. Alle 24-vuotiaat ja 35–44-vuotiaat suhtautuivat virukseen rennoimmin rantein, joskin vain aivan murto-osa uskoo siihen, ettei korona muodosta kovin isoa uhkaa.

Luulen, että jos saan viruksen, en selviä siitä huonon kuntoni tähden. Se on laittanut ajattelemaan asioita paljon. Elämää kannattaisi elää rohkeasti niin kauan kuin voi.

–Nainen, 25–34 vuotta

Selvästi suurin osa, 59 prosenttia vastaajista, kertoo olevansa eniten huolissaan läheistensä terveydestä. Vasta sen jälkeen huolehditaan omasta terveydestä ja kansantaloudesta – oma taloudellinen tilanne on ensisijaisena ahdistuksenaihe vain 3,6 prosentilla vastaajista, samoin kuin poikkeusolojen aiheuttamat rajoitukset.

Myös itse riskiryhmään kuuluvat kertoivat olevansa enemmän huolissaan läheistensä kuin omasta terveydestään. 51 prosenttia riskiryhmiin kuuluvista kertoi tämän painavan eniten, oma terveys huolestutti eniten 32 prosenttia riskiryhmäläisistä.

Vastaavasti riskiryhmään kuulumattomien kohdalla oma terveys ei huolettanut – tai ainakin muut koronan vaikutukset nousivat selvästi suuremmiksi huolenaiheiksi. Heistä vain kolmisen prosenttia ilmoitti oman terveyden huolettavan kaikkein eniten.

m_koronakysely_pääjuttu_mikä huolestuttaa.png
Lähde: Lauttakylä-lehden verkkokysely

Eniten pelottaa ja ahdistaa omien lasten, puolison ja lastenlasten tilanne.

–Nainen, 65–74 vuotta

Koronan aiheuttamista rajoituksistakin vastaajat nostivat esille ystävät, tuttavat ja sukulaiset. Heidän tapaamisensa rajoittaminen risoo eniten noin 52 prosenttia vastaajista. Tapahtumien peruminen ärsyttää 12,5 prosenttia ja etätyöskentely 4,5 prosenttia. Vain yksi vastaaja koki baarien ja kahviloiden kiinniolemisen suurimmaksi ärsytyksen kohteeksi.

m_koronakysely_pääjuttu_yhteydenpito.png
Lähde: Lauttakylä-lehden verkkokysely

Lauttakylä-lehden verkkokysely toteutettiin 29.–30.3.2020.

Lue lisää

Paikalliset uutiset diginä - nyt vain 69 e/vuosi.

Tilaa