Huittisiin 30-paikkainen palvelutalo

30.08.2017 - 06:17 Satu Ojala
Attendon uusin palvelutalo valmistuu Kyntäjänkadun varteen kevään aikana. Talon kerrosala on 1 200 neliötä. Talon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Jorma Palorannan arkkitehti Kimmo Heikkilä. (Kuva: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta)

Huittisten keskustaan, Kyntäjänkadun varteen rakennetaan 30-paikkainen ympärivuorokautinen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Rakentajana on Rakennusliike Lehto ja rakennuttajana Attendo.
–Rakentaminen alkaa lähiaikoina. Palvelutalo on valmis noin yhdeksän kuukauden kuluttua töiden aloittamisesta eli ensi keväänä, sanoo Attendon ikäihmisten palvelujen myyntipäällikkö Alex Gullichsen.
Palvelutalo soveltuu myös muistisairaille.
–Meillä on entuudestaan kaksi hoivakotia Huittisissa, jotka molemmat ovat lähes täynnä. Olemme tehneet Huittisten kaupungin kanssa jo pitkään yhteistyötä ja Huittisissa on käytössä palvelusetelit, joten asiakkaat itse päättävät, minne he hoitoon hakeutuvat.
–Meillä on näkemys, että Huittisissa on tarvetta tämäntyyppiselle palvelulle. Väestö ikääntyy ja jatkuvasti Huittisissa on ikäihmisiä, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Tosin tämäkään palvelutalo ei ole vain huittislaisille, vaan sinne ovat tervetulleita asiakkaiksi myös muuta talosta kiinnostuneet asiakkaat. Huittinen on alueena sen verran iso, että se vetää puoleensa asiakkaita myös ympäristökunnista.

Attendon hoivakodeista Iltatuuli on Sahkossa ja Tuulentupa Kuninkaisissa.
–Palvelutalo tulee valmistuttuaan työllistämään 20 henkeä, jotka ovat sekä hoitohenkilökuntaa että tukipalvelujen tuottajia, kertoo Alex Gullichsen.
Rakennustarkastajan heinäkuun lopussa tekemästä rakennusluvasta on tehty oi-kaisuvaatimus. Vaatimuksessa esitetään muun muassa, että päätös ei ole voimassa olevan kaavan mukainen ja rakennuslupapäätös edellyttää kaavamuutosta, Vaati-muksessa todetaan myös, että hanke tulee siirtää yleisten rakennusten tonttialueel-le.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen ja piti voimassa rakennustarkastajan päätöksen. Palvelutalon sijoittuminen asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella poikkeaa vain vähän voimassa olevasta kaavasta.

 

Lopullinen ehdotus esillä valtuustoseminaarissa

Attendo sekä kilpailevat palveluntuottajat Esperi Care ja Mehiläinen Hoivapalvelut ovat kiinnostu-neita Kuninkaisten vanhainkodin, Kaarirannan palvelukeskuskokonaisuuden ja palvelukeskus Annalan hoivatoiminnoista ja kiinteistöistä.
Myyntipäällikkö Alex Gullichsen myöntää, että Attendo on käynyt Huittisten kaupungin kanssa keskusteluja kaikista kolmesta yksiköstä.
–Teemme oman tarjouksemme ja esittelemme sen valtuustoseminaarissa. Kilpailutilanteen ai-kana emme kerro vielä tarkemmin omia ehdotuksiamme. Käymme keskusteluja vastaavista tarjouksista myös muiden kuntien kanssa. Voihan käydä niin, että asiat jäävät vain keskusteluasteelle, sanoo Gullichsen.

 

 

Lue 30.8.Lauttakylä-lehti verkossa.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.