Kaupunginhallitus kumosi liikuntahallin sakkopäätöksen

25.06.2018 - 19:37 Satu Ojala

Huittisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martin Ylikännö (kesk) ja kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa käyttivät otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan viimeviikkoiseen liikntahallipäätökseen ja ottivat sen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Päätös koski liikuntahallin rakentamiseen liittyviä viivästysseuraamuksia. 
Kaupunginhallitus päätti teknisen johtajan Ulla Ojalan esityksen mukaisesti, että urakan loppuselvitysvaiheen jälkeen neuvotellaan viivästyssakkojen kohtuullistamisesta, jolloin lopullisesti selvitetään urakoitsijan vastuut hankkeen viivästymisestä.
Rakentamishanke ei valmistu urakka-ajan puitteissa, koska alapohjana oleva betonilaatta ei ole kuivunut joustopuulattiavalmistajan edellytysten mukaisesti. Kaupunki ja urakoitsija ovat yhtä mieltä, että betonilaatan kosteusraja-arvot tulee saavuttaa ennen joustopuulattian asentamista. Molemmat sopijapuolet haluavat varmistua joustopuulattian laadukkaasta toteutuksesta, joten alapohjalaatan kuivumisaikaan liittyy aikatauluepävarmuus ja –muutostarve.

Kaupunginhallituksen varajäsen Mikko Kaunisto (vas) esitti muutosta jo työjärjestykseen ja esitti, että liikuntahalliasiaa ei käsitellä tässä kokouksessa. Esitys raukesi kannattamattomana. Hän jätti päätöksestä suullisen eriävän mielipiteen sekä toimitti kirjallisen perustelun ennen pöytäkirjan allekirjoittamista. Kaunisto totesi, että tiedoksaattoasioissa oli jaettu pöydälle otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätökseen ilman, että siitä olisi muuten ennen kokousta informoitu kaikkia hallituksen jäseniä. Kauniston mielestä esitys olisi pitänyt laittaa valmisteluun, koska sitä ei ollut valmisteltu ja käsitellä vasta seuraavassa hallituksen kokouksessa hyvän hallintokäytännön mukaan.
Kaunisto esitti, että teknisen lautakunnan päätös pidetäään voimassa ja perusteli esitystään sillä, että urakka-asiakirjojen mukaisesti pääurakoitsija olisi valitsemalla oikeat materiaalit ja menetelmät sekä oikeilla olosuhteilla varmistanut alapohjalaattojen kuivumisen aikataulussa. Pääurakoitsijan olisi tullut laatia ennen alapohjalaattojen valua urakka-asiakirjoissa vaaditut suunnitelmat muun muassa kosteusmittaussuunnitelma, jossa laattojen kuivumisajat, materiaalit ja menetelmät olisi määritelty. Edellä mainittu asiakirja on laadittu myöhemmin 19.12.2017 ja sitä on päivitetty 30.1.2018. Se ei kuitenkaan sisällöltään vastaa urakka-asiakirjoissa vaadittua. Lisäksi asiakirjat olisi pitänyt hyväksyttää rakennuttajalla ja näin ei ole toimittu. Rakennuttajalla ei siis ole ollut mahdollisuutta etukäteen arvioida pääurakoitsijan käyttämiä materiaaleja ja menetelmiä. Lisäksi pääurakoitsija on huomattuaan viivästymisen laiminlyönyt velvollisuutensa suunnitella toimenpiteet aikataulussa pysymiseen sekä näiden toimenpiteiden toteuttamisen.
Kauniston esitys raukesi kannattamattomana.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.