Mitä sinun mielestäsi sopisi rakentaa vanhan Lauttakylän koulun paikalle?

24.05.2017 - 06:07 Satu Ojala
Rakennustarkastaja Seija Holmi ja kaavoitusinsinööri Arttu Salonen innostavat kaupunkilaisia laatimaan Lauttakylän vanhan koulun alueesta omia piirroksiaan kyselyssä, joka on avautunut tänään.

Tänään keskiviikkona on kaupungin verkkosivuilla avattu kysely, jossa toivotaan mielipiteitä siitä, mitä Lauttakylän vanhan koulun paikalle pitäisi rakentaa.
Uusi koulu? Liiketiloja? Vai rakennettaisiinko alueelle asuintaloiksi joko kerros-taloja, rivitaloja, omakotitaloja vai kaikkia näitä?

–Jatkosuunnittelua varten haluamme saada kuntalaisilta näkemyksiä, sanovat Huittisten kaupungin rakennustarkastaja Seija Holmi ja kaavoitusinsinööri Arttu Salonen.
–Kyllä meillä tietysti on olemassa näkemys siitä, mihin tätä noin kahden hehtaa-rin kokoista aluetta voisi käyttää, mutta haluamme kuulla kuntalaisten ajatuksia ja osallistaa kuntalaisia tähän suunnitteluun. Kun saamme kuntalaisnäkemyksiä, otamme ne huomioon ja katsomme, ovatko ne toteuttamiskelpoisia.
–Meillä on nyt hyvä tilaisuus saada mielipiteitä ja kartoittaa tilannetta ennen alueen kaavoittamista.

Kaavoitusta ei käynnistetä ennen kuin on tehty päätös uuden koulun sijoituspaikasta. Kaavoitusprosessi vie aikaa yleensä noin vuoden verran.
Kaupungin kaavoitusohjelmassa ei ole täsmennetty tämän alueen käyttötarkoitusta. Se on merkitty keskustatoimintojen alueeksi, joten se käsittää kaiken mahdollisen liiketiloista asuinrakentamiseen.

Kysely avautui kaupunginverkkosivuilla tänään ja aikaa asian pohtimiseen on aina juhannukseen saakka. Kysely sulkeutuu 22. kesäkuuta.

Keskustan kehittämiskyselyssä käytettiin muutama vuosi sitten samaa kysely-pohjaa. Tässä kukin osallistuja voi merkitä mielestään ne tärkeät paikat, jotka suunnittelussa pitää ottaa huomioon.
Alue, jolta ideoita kaivataan, ulottuu Kirkkotieltä aina jokirantaan saakka sisältäen koulun takana olevan nurmialueen.

Kyselyyn voi vastata täällä.

 

Poikkeuslupa umpeutuu vuoden lopussa

Huittisten kaupunki haki ja sai Varsinais-Suomen ely-keskukselta poikkeusluvan vanhan Lauttakylän koulun purkamiseen. Lupaa haettiin, kun ilmeni, että raken-nuksen korjaus sisäilmaongelmien vuoksi ei ole järkevää. Koulusta olisi voinut hyödyntää vain rungon.
–Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta eli tämän vuoden joulukuun loppuun asti. Varsinaista purkulupaa ei ole vielä haettu ja se pitää hakea ennen poikkeus-luvan umpeutumista. Purkuluvan myöntää kaupungin ympäristö- ja rakennus-lautakunta, sanoo rakennustarkastaja Seija Holmi.

 

 

 

KOMMENTIT
24. toukokuu 2017 - 17:31Arttu Puputti
Ei purkua vanhalle rakennukselle ja paintball kenttä sisälle, taikka sit uudelle alueelle
26. toukokuu 2017 - 9:52Ilkka Lahti
Tehdään mitä vaan, mutta on se kumma, ettänykyään ei osata tehdä rakennuksia kunnolla kuten ennen vanhaan.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.