Ministeri Saarikko Vampulassa: Vaikeassa tilanteessa olevia viljelijöitä tuetaan

22.10.2017 - 17:08 Mauno KOtamäki
Perhe- ja palveluministeri Annika Saarikko sai MTK-Vampulan satavuotisjuhlasta läksiäislahjana vampulalaisia tuotteita. Vierellä juhlivan yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Moisio.

Perhe- ja palveluministeri Annika Saarikko totesi MTK-Vampulan 100-vuotisjuhlassa, että on elintärkeätä tukea vaikeassa sadonkorjuutilanteessa olevia maanviljelijöitä. 
-Hallitus päätti tukea maanviljelijöitä 25 miljoonan euron panostuksella. Uutta rahaa kohdennetaan 15 miljoonaa. Tämän lisäksi Maatalouden kehittämisrahasto Makeraan jo päätetyistä varoista kohdennetaan uudelleen 10 miljoonaa euroa akuutin kriisin helpottamiseksi.
Saarikon mukaan varat on tarkoitus osoittaa viljelijöille energiaveron palautusjärjestelmän kautta EU-lainsäädännön puitteissa. Lisäksi valtiovarainministeriö perustaa työryhmän selvittämään vakuutusmaksuveron huojennusta satovahinkovakuutusten osalta.
-Toieksi hallitus tukee viljelijöiden jaksamista myös kohdistamalla miljoonan euron lisämäärärahan Välitä viljelijästä -hankkeeseen. Suomi hakee myös Euroopan Unionilta tukea poikkeuksellisten sääolosuhteiden johdosta.
Saarikko painotti, että Suomen tulee turvata oma ruuantuotanto, sillä se on suomalaisille kansakuntana elintärkeä asia.

Ministeri Saarikko kertasi puheessaan myös sote- ja maakuntauudistuksen nykyvaihetta sekä puuttui maatalousyrittäjien lomituspalvelu-uudistukseen, jota sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on suunnitellut.
-Suomeen ollaan tekemässä historiallista uudistusta. Maahan perustetaan 18 maakuntaa, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista tulevaisuudessa. Maakunnat tulevat vastaamaan myös maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä.
-Lausuntopalautteen perusteella lomituspalvelujen  (STM:n lomitustyöryhmän esityksen mukaiseen) kokonaisuudistukseen ei vielä olla valmiita. Erityisesti yrityskohtainen vuosiloma on herättänyt ymmärrettävästi paljon keskustelua ja suuria tunteita. Lomituspalvelujen uudistamistyö siis jatkuu.
-Sote ja maakuntauudistuksella parannetaan meidän kaikkien hyvinvointia ja pyritään tasaamaan alueellisia eroja. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut ovat tärkeä osa maaseudun hyvinvointia. Lomituspalvelut säilyvät ja niitä on tarve uudistaa siten, että palvelut ovat saatavilla myös muuttuvassa toimintaympäristössä tulevilla sukupolville, totesi Saarikko Vampulassa.

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.