Keskiviivaan asti

21.10.2016 - 14:31 Satu Ojala
Pakkasyöt ovat vauhdittaneet lehtien putoamista puista. Kiinteistöjen omistajilla riittää nyt haravoitavaa.

Huittisissa työstetään parhaillaan ohjeistusta kaava-alueen asukkaille katualueiden puhtaanapidosta. Laki katujen puhtaana- ja kunnossapidosta on astunut voimaan tosin jo 11 vuotta sitten, joten meillä kuljetaan hieman jälkijunassa.
–Tuossa laissa vastuut puhtaana- ja kunnossapidosta muuttuivat ja kiinteistöjen omistajille tuli enemmän vastuuta, kertovat maanrakennusinsinööri Sauli Riekkinen ja kaupunginpuutarhuri Aino Ojansuu.
–Päällysteiden korjaus, kadun kalusteiden hoito sekä liikennemerkkien ja opasteiden hoito kuuluvat kaupungille. Talvikunnossapito muiden kuin jalkakäytävien osalta kuuluvat myös kaupungille eli yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden, istutuskaistojen ja ajoradan osalta, mutta jalkakäytävien talvikunnossapidosta huolehtivat kiinteistöjen omistajat.
Talvikunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poisto, liukkauden torjunta, hiekoitushiekan poisto, jalkakäytävälle ja sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus sekä katuojien ja sadevesikourun pitäminen lumettomana ja jäättömänä.
Syksyllä kiinteistöjen omistajilla on enemmän työtä kaava-alueella.
–Lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poisto kuuluu kiinteistöjen omistajille aina kadun keskiviivaan asti. Samoin kiinteistöjen omistajille kuluu kasvillisuuden siistiminen lukuun ottamatta kaupungin istuttamia istutuskaistoja.
Riekkinen ja Ojansuu korostavat kiinteistöjen omistajien vastuuta myös oksistojen suhteen.
–Oksiston alla pitää olla vapaata korkeutta ajoradan kohdalla vähintään 4,8 metriä ja kevyen liikenteen väylällä neljä metriä, jotta talvikunnossapitoa voidaan tehdä koneellisesti.
Huittisissa puutarhajätteet saattoi aiemmin viedä Pappilanniemeen niille varten varatulle kaatopaikalle, mutta sen toiminta lopetettiin, kun uutta puhdistamoa ryhdyttiin rakentamaan.
–Kaupungilla on sopimus Jartun eli Rape tuotteen kanssa sekä Vampulan kiinteistö- ja jätehuollon kanssa, jonne yksityistaloudet voivat viedä maksutta risuja ja puutarhajätteitä, sanoo Sauli Riekkinen.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.