Huittinen on Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta

20.11.2019 - 17:30 Marja-Liisa Hakanen
Kyllä kelpaa hymyillä. Jouni Isotalo (vas.), Jyrki Peltomaa, Riikka Peippo ja Helena Kaitanen sekä Vuoden yrittäjäaktiivisimman kunnan palkinto.

Satakunnan Yrittäjät on palkinnut Huittisten kaupungin Satakunnan vuoden  2019  yrittäjäaktiivisimpana kuntana. Palkitsemisen pohjana on Yrittäjäaktiivinen kunta -kysely, jossa kunnan päättäjät ja yrittäjäyhdistyksen edustajat yhdessä arvioivat, miten yrittäjäaktiivinen kunta on.
Tämän arvion pohjalta Satakunnan Yrittäjien oma raati ratkaisee, missä kunnassa yritysten toimintaedellytysten ja yritysyhteistyön eteen on tehty parasta työtä.

Huittinen sai kiitosta muun muassa siitä, että yrittäjäaktiivisuuden arviointiin osallistui monialainen ja laaja joukko asiantuntijoita.
-Se osoittaa vahvaa sitoutumista ja halua panostaa kaupungin elinvoimaan. Kyselyyn oli vastattu erinomaisen huolellisesti ja nykytilaa kuvaavasti, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen totesi.
Arviointikyselyyn vastasivat yhdessä Huittisten Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Isotalo, varapuheenjohtaja Jyrki Peltomaa, elinvoimajohtaja Riikka Peippo, sivistysjohtaja Eija Mattila, perusturvajohtaja Kristiina Piirala ja tekninen johtaja Ulla Ojala.

Tunnustuksen yhtenä perusteena oli kaupungin uusi elinvoimastrategia, jonka avulla Huittisissa tavoitellaan vireää elinkeinoelämää, hyvää työllisyyttä ja vetovoimaista kaupunkia.
-Kaupunki on myös asettanut elinkeinotyöryhmän, joka kokoontuu paikallisissa yrityksissä. Tällaiset kokoukset luovat hyvän pohjan yritysten ja kaupungin avoimelle vuorovaikutukselle, Markku Kivinen sanoo.

Yrittäjäaktiivisimman kunnan tittelin Huittinen ansaitsi myös sillä, että yritysvaikutusten arviointia on lisätty päätöksenteossa ja pienhankinnoista on tehty oma ohjeistus. Käytössä on myös pienhankintajärjestelmä.
Kiitosta tuli niin ikään palvelusetelin keskimääräistä monipuolisemmasta hyödyntämisestä sekä yrittäjyyskasvatuksesta, jota tarjotaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.
-Yrittäjyysmyönteisen kokonaisuuden kruunaa kaupungin ja yrittäjäyhdistysten hyvä yhteistyö, Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö Heikki Kaplas kehui.

Huittinen palkittiin Säkylässä järjestetyssä Kohti yrittäjyysmaakuntaa -seminaaarissa. Palkintoa olivat vastaanottamassa kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, elinvoimajohtaja Riikka Peippo, markkinointi.- ja viestintäsuunnittelija Helena Kaitainen sekä Huittisten Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Isotalo.
-Arvostamme tämän huomionosoituksen todella korkealle, koska se tulee yrittäjiltä. Meillä on kaupungin johtoporras hyvin mieltänyt yrittäjyyden merkityksen. Myös päättäjät ovat hyvin yritysmyönteisiä. Yrityksiä koskevat asiat etenevät päätöksenteossa yleensä sujuvasti, Jyrki Peltomaa kertoi.
Hän totesi, että kiitos kuuluu huittislaisille yrityksille, joita on yhteensä tuhat.
-Ilman yrittäjien aktiivisuutta ei tällaisia palkintoja saataisi.

Elinvoimajohtaja Riikka Peippo totesi, että Huittisissa on otettu työkaluksi elinkeinopoliittinen mittaristo, josta on saatu osviittaa siihen, mitä pitää kehittää.
-Emme ole valinneet vain muutamaa kärkiasiaa, vaan kehitystyötä on tehty laajalla rintamalla. Me emme tee elinkeinopolitiikkaa, vaan elinvoimapolitiikkaa. Näitä asioita mietitään yhdessä läpi hallinnonalojen.
Yrittäyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Isotalon kiitteli sujuvaa yhteistyötä kaupungin kanssa.
-Se työmäärä, jota kaupungin taholla on yrittäjien ja elinvoiman hyväksi tehty, on valtava, hän sanoi.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.