Vampulassa ei haluta luopua kirjastosta

19.09.2018 - 05:23 Mikko Perttunen
Maarit Säilä on kirjaston suurkuluttaja ja himolukija. Hän käyttää sekä Vampulan kirjastoa että pääkirjastoa, ja on valtuutettuna myös päättämässä kirjastotoimen tulevaisuudenkohtalosta.

 

Huittisten sivistyspalvelukeskus kartoitti sähköisillä kyselyillä koululaisten ja kuntalaisten mielipiteitä kirjastopalveluista sekä mahdollisista kirjastoverkon muutoksista ja säästökohteista. Kyselyyn vastasi 179 koululaista ja 411 muuta kuntalaista.

Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä nykyisiin kirjastopalveluihin. Kehittämistä nähtiin jonkin verran aineiston, aukioloaikojen ja tapahtumien suhteen.

Sekä koululaiset että kuntalaiset toivoivat kirjastopalveluiden säilyttämistä ennallaan. Kyselyyn vastanneista koululaisista reilu 20 prosenttia ja muista kuntalaisista noin 10 prosenttia katsoi, että kirjastoverkkoa voisi supistaa jos säästöt sitä edellyttävät.

Aukioloaikojen lyhentämisen kannalla oli reilu 11 prosenttia kyselyyn vastanneista. (..)

Kyselyyn vastanneet muut kuntalaiset sen sijaan katsoivat Vampulan kirjaston lakkauttamisen tai aukioloaikojen supistamisen heikentävän merkittävästi kunnallisia palveluita. Pääkirjaston aukioloaikojen supistamisella ei nähty olevan yhtä
suurta heikentävää vaikutusta.

 

 

 

Lue juttu loppuun tämän viikon Lauttakylä-lehdestä
tai digilehdestä.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.
Oletko jo ladannut Lauttakylä-lehden Raitti-mobiilisovelluksen?

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.