Huittinen sai 45 000 euroa nuorten työpajatoimintaan

19.04.2016 - 15:27 Satu Ojala

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jakanut 1 700 000 euroa valtionavustuksina nuorten työpajatoimintaan vuodelle 2016. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 32 hankkeelle. Nuorten työpajatoiminta on valtionhallinnon nuorisotoimen panostus myös nuorisotakuuseen. Huittisten kaupunki sai avustusta 45 000 euroa.

Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman aluehallintovirastosta kertoo, että avustusten myönnössä kiinnitettiin erityistä huomiota työpajatoiminnan tuloksellisuuteen ja pajatoiminnassa tarvittavien valmentajien määrään. Pajatoiminnan tuloksellisuus on arvioitu pajatoiminnassa vuonna 2015 olleiden nuorten määrällä.  Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty eri toimijoiden tasapuolisten toimintamahdollisuuksien turvaamiseen.

Valtiovallan panostus nuorten työpajatoimintaan on edelleen vahva osa nuorisotakuuajattelun toteuttamista. Häggman toivoo kuitenkin, että kunnat panostaisivat entistä enemmän nuoriin. Aluehallintoviraston arvion mukaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on yli 13 000 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näistä vain 5 300 on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi. Kuntien olisi hyvä selvittää tarkemmin näitten nuorten tilannetta ja tarjota heille heidän tarvitsemansa palvelut.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.