Raijalan pohjavesialueen geologista rakennetta tutkitaan

16.11.2018 - 14:05 Minna Karru
Vuonna 2012 Varsinais-Suomen ely-keskus selvitytti pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita Sahkonkankaalla sekä Vakkilan ja Huhtamon alueella. (Ruutukaappaus: tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/104_2014.pdf)

Geologian tutkimuskeskus GTK käynnistää tässä kuussa Raijalan pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksen.
–Maastotyöt aloitetaan maatutkaluotauksilla. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään lisäksi kairauksin ja pai-novoimamittauksin ensi vuoden alkupuolella, kertoo geologi Jukka Ojalainen GTK:sta.

–Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Mittaus tapahtuu luontoa vahingoittamatta, eikä siitä jää pysyviä jälkiä maastoon. Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain niillä kiinteis-töillä, joille on saatu maanomistajan lupa, Ojalainen korostaa.

Selvitysten tavoitteena on saada lisätietoa pohjavesialueen geologisesta rakenteesta, kalliopinnan korkeudesta ja pohjaveden virtausta rajoittavista kalliokynnyksistä, pohjaveden pinnankorkeudesta ja virtaussuunnista, maaperän rakenteesta ja kerrospaksuuksista.
–Tuloksia käytetään jatkossa pohjaveden suojeluun ja pohjavesialueen rajauksen tarkistamiseen. Uuden tiedon avulla voidaan löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille, Ojalainen sanoo.

Selvitys valmistuu ensi vuoden elokuun loppuun mennessä.
Selvitysten koordinoinnista vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Painovoimamittaukset ja geologisen rakenneselvityksen toteuttaa Geologian tutkimuskeskus. Hanke tehdään yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Kokemäen Veden sekä Huittisten kaupungin kanssa.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.