Pohjatietoa moneen käyttöön

16.08.2017 - 06:37 Mikko Perttunen
Jami Aho on kuluvan kesän aikana mitannut Punkalaitumenjoen uomaa. Työ alkaa olla loppusuoralla. Pääosa mittauksista tehdään kävellen, mutta suvantokohdissa avuksi on otettava vene.

Punkalaitumenjoen uoman piirteistä saadaan kohta kattavaa tietoa, kun sitä mitataan tulvakartoitusta varten. Mittausalue käsittää koko pääuoman Huittisista noin 35 kilometriä ylävirtaan.
–Edustava poikkileikkaus pitää saada aikaiseksi. Koko matkalta tehdään noin seitsemänsataa poikkileikkausta, koskipaikoilta tiheämmin ja suvannoista harvemmin, diplomi-insinööri Jami Aho kertoo.
Aho hoitaa mittaukset, joihin menee kesän aikana kymmeniä päiviä.
Koskipaikat mitataan kävellen mitan kanssa, jolloin olisi hyväksi, että vettä virtaisi joessa mahdollisimman vähän. Suvantokohdissa joudutaan usein ottamaan avuksi vene ja kaikuluotain.

Kun mittaukset on tehty, yhdistetään tiedot maanmittauslaitoksen tekemän rantojen laserkeilauksen aineistoon, ja niiden perusteella tehdään virtausmalli, jonka avulla voidaan arvioida vedenkorkeuksia tulvan sattuessa. Se mahdollistaa sellaistenkin suurten tulvien mallinnuksen, joita ei välttämättä ole vielä edes tullut vastaan.
–Tietojen perusteella tehdään tulvakarttoja ja määritellään niitä alueita, jotka ovat tulvavaaran alaisia. Kunta tai muut tahot voivat käyttää tietoa hyväksi esimerkiksi maankäytön suunnittelussaan. Vaikkapa asuntoja ei välttämättä kannata kaavoittaa tulvavaara-alueelle,
Aho selittää.

Virtausmallin tekemisen kannalta äärimmäisen tärkeitä ovat myös todelliset historialliset havainnot ja niihin liittyvä tieto. Maanomistajia onkin pyydetty ottamaan yhteyttä Ahoon, mikäli tulvakorkeuksia on merkitty maastoon tai rakennuksiin.
Aho kertoo, että kun tiedossa on jokin tulvahavainto ja havaintovuosi, pystytään tilastoista haarukoimaan se hetki, jolloin isoin tulva on ollut. Virtausmallia pystytään sitten säätämään vastaamaan todellisia havaintoja.
–Koska tältä jokipätkältä ei ole systemaattisia tulvahavaintoja juurikaan olemassa, on tärkeää kerätä kaikki vanha perimätieto siitä, missä tulva on joskus käynyt.
Muutama yhteydenotto on Ahon mukaan jo tullut, mutta lisää toivotaan edelleen.
Kun tulevaisuudessa tulvii, on ELY-keskus Ahon mukaan valmiudessa mittaamaan tarkasti vedenkorkeuksia, jolloin voidaan vielä tarkentaa mallinnusta uusien tietojen perusteella.

Koskien kunnostus mahdollista

Punkalaitumenjoessa on Jami Ahon mukaan yllättävän paljon korkeuseroa:
–Kun Punkalaitumelta lähdetään Huittisiin, kertyy pudotusta tuolta matkalta kolmisenkymmentä metriä.

Matkalle osuu paljon suvantoja ja koskiosuuksia. Joki on aikanaan perattu, mutta tähän mennessä tehtyjen mittausten perusteella Aho uskaltaisi arvioida kalataloudellisen kunnostuksen olevan mahdollista.
–Koskia voisi olla mahdollista palauttaa kalastukseen sopiviksi nostamatta kuitenkaan tulvariskiä, Aho arvioi.

Nyt tehtyjä mittauksia pystytään hyödyntämään myös siinä tapauksessa, että Punkalaitumenjoen koskia päätetään tulevaisuudessa kunnostaa.

 

 

Lue 16.8. Lauttakylä-digilehti.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.