Tievälille Raijala-Eura parannussuunnitelma

16.05.2017 - 13:01 Minna Karru
Tienlevennystöitä on tarkoitus tehdä 21 kilometrin matkalla.

Varsinais-Suomen ely-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 12 parantamisesta välillä Eura–Raijala. Tienparannus toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella.
–Valtatie Euran ja Raijalan väliltä kaavaillaan levennettäväksi noin 21 kilometrin matkalta. Kantavuutta parannetaan noin 9 kilometrin matkalla. Pohjavesisuojausta rakennetaan noin kilometrin matkaa, kertoo projektipäällikkö Sakari Hurs-kainen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.
–Lisäksi uusitaan kolme siltaa ja korjataan yksi silta. Säkylään suunnitellaan alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle. Kaksi maanteiden liittymää valtatiellä paran-netaan. Lisäksi valtatieltä on tarkoitus poistaa joitakin yksityistieliittymiä ja
Tie on Hurskaisen mukaan liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea. Tien päällystetty leveys on nyt vain noin 7,5 metriä.

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.