Tievälille Raijala-Eura parannussuunnitelma

16.05.2017 - 13:01 Minna Karru
Tienlevennystöitä on tarkoitus tehdä 21 kilometrin matkalla.

Varsinais-Suomen ely-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 12 parantamisesta välillä Eura–Raijala. Tienparannus toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella.
–Valtatie Euran ja Raijalan väliltä kaavaillaan levennettäväksi noin 21 kilometrin matkalta. Kantavuutta parannetaan noin 9 kilometrin matkalla. Pohjavesisuojausta rakennetaan noin kilometrin matkaa, kertoo projektipäällikkö Sakari Hurs-kainen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.
–Lisäksi uusitaan kolme siltaa ja korjataan yksi silta. Säkylään suunnitellaan alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle. Kaksi maanteiden liittymää valtatiellä paran-netaan. Lisäksi valtatieltä on tarkoitus poistaa joitakin yksityistieliittymiä ja
Tie on Hurskaisen mukaan liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea. Tien päällystetty leveys on nyt vain noin 7,5 metriä.