Kahden alakoulun malli esillä palveluverkkoselvityksessä

15.11.2019 - 21:48 Satu Ojala
Huittisten perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä esitellään kahden alakoulun mallia. Syntyvyyslukujen mukaan Huittisista vähenee kymmenessä vuodessa oppilaita nykyisten Loiman, Suttilan ja Sammun koulujen verran. Koulukuvat kaupungin verkkosivuilta.

Huittisten sivistyslautakunta käsittelee tiistaina perusopetuksen palveluverkkoselvitystä, jonka mukaan  nykyisillä syntyvyysluvuilla on kymmenen vuoden päästä Huittisissa tarvetta vain kahdelle alakoululle. Ne olisivat Lauttakylä ja Sallila. Alakouluissa enniustetaan olevan tuolloin 203 oppilasta vähemmän kuin nyt. Oppilasmäärien lasku merkitsee 12 perusopetusryhmän vähennystä. Huittisissa syntyi aiemmin vuosittain noin sata vauvaa, viimeisten kolmen vuoden aikana määrä on pudonnut 75 vauvaan.

Lauttakylän koulu on toiminut väistötiloissa lukuvuodesta 2013 alkaen ja uusi koulu on määrä rakentaa vuosina 2019-2022. Koulun hankesuunnitelma on esillä kaupunginvaltuuston joulukuun kokouksessa. Valtuusto päätti tammikuussa 2018, että uusi Lauttakylän koulu mitoitetaan 530 esi- ja perusopetuksen oppilaalle. Tämän jälkeen koulurakentamisen ohjausryhmä on tarkastellut asiaa uudestaan ja linjannut uuden koulun suunniteltavaksi 360 alakoulun oppilaalle sekä 36 Lautta-ryhmien oppilaalle. Esiopetuksen ryhmät siirtyvät nyyiseen väistökouluun.

Samaan aikaan kun syntyvyys on laskenut, on kaupungin taloustilanne kiristynyt.
Palveluverkkoselvityksessä arvioidaan myös kolmen alakoulun eli Sammun, Suttilan ja Loiman  lopettamista myös kustannussäästöjen kannalta. Kolmesta alakoulusta luopuminen merkitsisi kiinteistökuluista noin  260 000 euron säästöjä vuodessa. Oppilasmäärien laskusta ja palveluverkon karsimisesta syntyvä henkilöstöresurssin säästö olisi kokonaisuudessaan noin puoli miljoonaa euroa.. Säästöjä arvioidaan syntyvän myös koulukuljetuksista.

Kahden alakoulun malli tarjoaisi palveuverkkoselvityksen mukaan tasavertaisemmat oppimisen ja koulunkäynnin puitteet alakoulujen oppilaille. Se tasoittaisi koulujen välillä olevia opetusryhmäkokojen eroja ja mahdollistaisi niukkojen erityisopetuksen ja oppilashuollon resurssien keskittämisen ja kohdentumisen tasapuolisemmin kaikille oppilaille. Sutttilan, Sammun ja Loiman kouluista on matkaa Lauttakylän uuteen kouluun 2-7 kilometriä.

Keskitetty palveluverkko mahdollistaisi myös kiinteistöjen tehokkaamman ylläpidon ja investointitarpeiden kohdentamisen nykyistä harvempiin kiinteistöihin.
Sallilan koulu on jo nyt peruskorjausiässä ja Sammun koulu tulee peruskorjausikään 2020-luvulla. Tulevia muutoksia oppilasmäärissä ja investointitarpeissa tulee tarkastella pidemmällä aikajänteellä kuin muutaman vuoden päähän. Tämän vuoksi Lauttakylän uusi koulurakennus tulee selvitylsen mukaan  mitoittaa siten, että kahden alakoulun malli on tulevaisuudessa mahdollinen. Tämä tarkoittaa uuden koulun rakentamista vähintään nykyisen Lauttakylän koulun oppilasmäärän sisältäväksi, uuden opetussuunnitelman mukaiseksi oppimisympäristöksi.

KOMMENTIT
16. marraskuu 2019 - 15:22Nimimerkki: ABC123
Loiman koulun lopetus ei ole yhtäkään menetystä.
17. marraskuu 2019 - 10:01Nimimerkki: Keisarin uudet opsit
Kahden koulun malli on järkevä, vaikka toki se edellyttää, että sivistyslautakunta, hallitus ja valtuusto ymmärtävät katsoa koko kunnan lasten etua, eikä vain oman kylän. Jutun viimeinen virke on varsin kummallinen. Uusi opetussuunnitelman ei sano koulutiloista mitään. Toki se ohjaa viemään oppimista ulos koulurakennuksesta; tästä käytetään nimityksiä avoin oppimisympäristö ja autenttinen oppimisympäristö. Arkkitehtitoimistot ovat tosin virheellisesti tulkinneet tämän avokonttorimaisiksi luokattomiksi toreiksi, mutta erityisesti oppimisen, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksista kärsiville oppilaille se on osoittautunut hankalaksi - ihan samaan tapaan kuin avokonttorit aikuisille. Tämä on hyvä huomioida, kun suunnittelu ja tarjouskilpailut käynnistetään. https://yle.fi/uutiset/3-9766291
18. marraskuu 2019 - 22:37Nimimerkki: Veronmaksaja, isä
Lapsiluku tulee Huittisissa pienenemään huomattavasti. Näkisin, että tulisi käyttää nykyiset pienemmät koulut teknisen käyttöikänsä loppuun. Niiden tasearvo on vielä todella korkea, johtuen suurista investoinneista. Niiden myynnistä kaupunki ei paljoa saa kassaan. Kuljetukset ovat jo nyt hirveän suuri kuluerä noin 800 000€ vai oliko jo 1 000 000€. Näillä näkymin olisi järkevää tehdä ns.ruokalasiipi väliaikaiskouluun (kustannus 300 000€ maksimissaan) ja siirtää lapsia niihin kouluihin, joissa on tilaa. Näin saadaan nykyiset koulut paremmalle hyötysuhteelle. Katsotaan tilannetta sitten 10 vuoden päästä uudelleen. Ei jätetä lapsillemme vain velkaa!

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.