Loimakin pitäisi viemäröidä

15.11.2017 - 05:27 Satu Ojala
Suunnitteluinsinööri Minna Nummelin mukaan Jänes-hanke eli Jätevesineuvontaa Satakun-nassa-hanke järjestää Loimassa yleisötilaisuuden jätevesiasioista lähiaikoina. Hanke on Sata-foodin ja Pyhäjärvi-instituutin yhteishanke.

Loiman, Korkeakosken ja Kaharilan yhteinen jätevesiosuuskunta on joutunut ko-vaan vastatuuleen Loimankylässä. Kyläläiset eivät halua liittyä osuuskuntaan, mutta kaupungin verkostoon kyllä.
Varsinais-Suomen ely-keskuksen mielestä Loimakin pitäisi viemäröidä.
–Se on tiivis taajama, jossa viemäröinti pitäisi tavalla tai toisella tehdä. Valitetta-vasti valtion avustusrahat ovat loppu ja valtionvarainministeriön kanta on, että vesihuoltohankkeita ei tule jatkossa avustaa. Lain mukaan vesihuoltolaitosten tulee toimia niillä maksuilla, joita se asiakkailtaan kerää, sanoo suunnitteluinsinööri Minna Nummelin ely-keskuksesta.

Loiman-Korkeakosken-Kaharilan jätevesiosuuskunnalle on myönnetty avustusta viime vuoden määrärahoista, jotka tulee käyttää ensi vuoden loppuun mennessä. Avustus on sidottu toteutuneisiin kustannuksiin, samoin kuin Huittisten kaupungin myöntämä avustus.
–Olemme sopineet osuuskunnan kanssa, että jätevesiverkoston rakentaminen aloitetaan Kaharilasta ja Korkeakoskelta ja kun ne on toteutettu, katsotaan Loiman tilannetta uudelleen. Ainakaan vielä Loimaa ei kokonaan hylätä.

Jätevesiasiat pitää saattaa haja-asutusalueella kuntoon vesistöjen tai pohjavesialuei-den lähialueilla vuoden 2019 lokakuun loppuun mennessä kunnossa. Siitä määrää huhtikuussa voimaan astunut jätevesiasetus.
–Uuden lain mukaiset järjestelmät vaikuttavat ympäristön- ja vesiensuojeluun, vähentävät hajuhaittoja ja vaikuttavat terveydellisiin seikkoihin.

Ely-keskus voi velvoittaa kuntaa, jotta se saattaa viemäröinnin Loimassa kuntoon. Vaihtoehtoja Nummelinin mukaan on kolme.
–Kunta voi tukea osuuskuntaa, kiinteistökohtaisia järjestelmiä tai rakentaa vie-märöinnin itse, sanoo Nummelin.
Kolmen kylän alueella viemäröinti on uuden lain edellyttämässä kunnossa yhdeksässä kiinteistössä. Ranta-alueilla on 23 kiinteistöä, joita laki velvoittaa saattamaan järjestelmät kuntoon kahden vuoden aikana. Näiden lisäksi kylissä on 72 asuinkiinteistöä ja neljä loma-asuntoa, joissa on vielä vanhanaikaiset jätevesijärjestelmät.

 

 

 

Lue muut 15.11.-Lauttakylä-lehden jutut digilehdestä.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.
Oletko jo ladannut Raitin?

 

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.