Vuorohoidon tilat edelleen haussa

14.06.2017 - 06:07 Satu Ojala
Koulutusjohtaja Eija Mattila (vas.) ja varhaiskasvatusjohtaja Johanna Kortessalo-Ainasoja etsivät vuorohoidolle nyt pikaisesti tiloja syksyksi.

Huittisissa päivähoidon tarve on koko maan keskiarvoa suurempaa. Muualla maassa alle kouluikäisistä päivähoitopaikan tarvitsee 68 prosenttia lapsista, Huittisissa vastaava luku on reilusti yli 70 prosenttia.
–Meillä on kaikki päiväkotiryhmät täynnä, samoin perhepäivähoitajat ovat täys-työllistettyjä. Päivähoidossa on noin 430 lasta, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Johanna Kortessalo-Ainasoja.
Kasvatus- ja opetuslautakunta esitti keväällä, että vanha kaupungintalo perus-korjattaisiin varhaiskasvatuksen tarpeita silmällä pitäen. Tiloissa on ollut sekä esiopetusta että päiväkotitoimintaa, mutta syksyllä tapahtuneen vesivuodon jälkeen satelliittiryhmä Mansikat siirtyi kadun toiselle puolelle nykyisen kaupun-gintalon kellarikerrokseen. Vuoden alussa ryhmä siirtyi Nappulanurmen päivä-kotiin.
Suurin pullonkaula varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä vuorohoidossa, joka toimii Kuninkaisten entisen vanhainkodin tiloissa. Päivähoitoa varten talosta on käytössä tilat, jotka on mitoitettu 12 lapselle.
–Tiloissa on lasten käyttöön tarkoitettu vain yksi wc ja toinen henkilöstölle, mutta käytännössä molemmat ovat lasten käytössä. WC-tilat eivät vastaa nykymitoituksia, joten sitä ei myöskään terveystarkastaja hyväksy.
Varhaiskasvatuksen toive saada vanha kaupungintalo käyttöönsä pysähtyi tekniseen lautakuntaan. Lautakunta päätti äänin 1–8, että vanhaa kaupungintaloa ei korjata päivähoidolle.
Varhaiskasvatuksen toive saada tilat käyttöönsä olisi edellyttänyt asian nopeaa eteenpäinviemistä eikä remontti ole kaupungin lähivuosien investointisuunnitelmissa.
Hankkeen kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa.
Varhaiskasvatukselle on etsitty kuumeisesti korvaavia tiloja, jotta kaikille lapsille olisi asianmukaiset hoitopaikat ensi syksynä.
Vuorohoidon lisäksi pitäisi järjestää perhepäivähoidon varahoidolle paikka. Nyt perhepäivähoitajan vapaapäivien ja sairastumisen vuoksi lapset viedään hoitoon muille perhepäivähoitajille.
Koulutusjohtaja Eija Mattila esitti kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että ongelma ratkaistaisiin vuokraamalla tilat Karan Talo Oy:ltä Raskalasta elokuun alusta toistaiseksi. Lautakunta ei tähän taipunut, vaan palautti asian uudelleen valmis-teltavaksi.
–Lautakunta katsoi, että vuorohoidon tilojen olisi hyvä löytyä lähempää keskus-taa. Jatkamme asian selvittämistä yhdessä teknisen toimen kanssa. Asiaan tulisi saada lähiaikoina ratkaisu, sillä vuorohoidon tilatarve on akuutti, sanoo Eija Mattila.

 

 

Palveluverkkosuunnitelma tehdään syksyllä

Huittisissa laaditaan syksyn aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma.
–Se pitäisi saada valmiiksi niin, että kaupunginvaltuusto voisi päättää asiasta tammikuussa, sanoo koulutusjohtaja Eija Mattila.
–Suunnitelmassa selvitetään, mitkä ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeet tulevina vuosina ja mitkä ovat niitä parhaiten palvelevat tilaratkaisut.
–Silloin nousee varmasti vielä esille myös vanha kaupungintalo eli onko se jollain aikavälillä varhaiskasvatuksen käytössä ja sisällytetäänkö sitä lähivuosien investointiohjelmaan.
Palveluverkkosuunnitelmassa ratkaistaan myös, millainen Huittisten kouluverkko on tulevaisuudessa.
–Oppilasennusteiden mukaan perusopetuksen oppilasmäärät laskevat. Niiden lisäksi tarvitaan kattavaa tietoa kiinteistöjen kunnosta, koulukuljetuksista ja kustannuksista. Pyritään katsomaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen.
Esimerkiksi nyt kun työn alla on Lauttakylän koulu, on tärkeää, että uusi koulu on riittävän iso myös tulevaisuutta ajatellen: koulua tehdään nyt ainakin seuraaviksi 40–50 vuodeksi, sanoo Eija Mattila.
–Myös päivähoidon tarpeita pitää tarkastella tulevia vuosia ajatellen. Tavoitteena on siirtää esiopetus kouluille, mikä on jo Sammussa toteutunut. Esiopetuksen siirto päiväkodeista kouluille vapauttaa jälleen tiloja päivähoidolle, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Johanna Kortessalo-Ainasoja.

 

 

 

 

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.