Säästöjä haettu monista puroista

12.11.2018 - 16:00 Satu Ojala
Jatkossa Huittisten uimahallin kävijöillä pitää olla omat pefletit ja saippuat mukana, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy budjettiehdotuksen. Säästöä tällä saadaan aikaan 9000 euroa.

Lähtökohdat kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaan esitykselle Huittisten ensi vuo-den budjetiksi eivät ole kovin ruusuiset. Kuluvan vuoden verotulot supistuvat 1,4 miljoonaa ja alijäämää kertyy reippaammin kuin on arvioitu.
Taseessa on vielä plussaa 8,2 miljoonaa euroa menneiltä hyviltä vuosilta, mutta nyt Huittisiin tehdään jo kolmas perättäinen alijäämäinen budjetti. Samaan ai-kaan valtionosuudet putoavat 300 000 eurolla.
Peltomaa esitti, että kunnallisveroa korotettaisiin 0,5 prosenttiyksiköllä, mutta tähän ei kaupunginhallitus taipunut. Tänään klo 18 kokoontuva valtuusto päät-tää niin kunnallis- kuin kiinteistöveroistakin. Kaupunginhallitus pudotti koro-tusesityksen 0,25 prosenttiyksikköön ja kiinteistöverojakin se rukkasi niin, että niiden kertymä on puolta pienempi mitä Peltomaa esitti.
Huittisissa viiden vuoden keskimääräinen investointitaso on 6,1 miljoonaa eu-roa. Ensi vuosi on Peltomaan esityksessä välivuosi, sillä investointeihin käyte-tään ”vain” 5,1 miljoonaa euroa. Kahtena seuraavana vuotena investoinnit ovat yhdeksän miljoonan luokkaa. Suurin osa kertyy Lauttakylän koulusta.
Peltomaan esityksessä haetaan säästöjä muun muassa koulukuljetuksista ja kir-jastovirkailijan toimen täyttämättä jättämisestä, joista kertyy ensi vuodelle sääs-töä yhteensä 25 000 euroa. Hallitusseminaarissa menoista karsittiin yksi erityis-opettajan virka, yksityistieavustuksia vähennettiin 30 000 eurolla ja uimahallin menoista poistettiin pefletit ja saippuat, jolla säästetään 9 000 euroa.  Näistä kertyy yhteensä 83 000 euron säästöt.
Investointiohjelmasta Peltomaa karsi pois Sallilan koulun 100 000 euroa vuodelta 2020. Hallitusseminaarissa punakynän alle jäivät lumetusjärjestelmä ja suurkuvatulostin. Näistä säästyy 59 000 euroa.
Uusia toimia perustetaan kaksi, jotka tulevat perhekeskukseen. Yksi perhetyön-tekijän ja yksi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi on määrä perustaa ensi vuoden alussa.
Kaupunginhallitus käsittelee Peltomaan esitystä 3. ja 10 joulukuuta. Valtuusto-käsittelyssä se on 17. joulukuuta.

KOMMENTIT
13. marraskuu 2018 - 16:57Nimimerkki: Hiihdon harrastaja
Jos kyse oli hiihtoladun lumetusjärjestelmän karsimisesta niin olen todella pettynyt. Liikunta varsinkin talvella on todella tärkeää. Erityisesti lapset ja eläkeläiset saavat taas kärsiä kaupungin nuivasta asenteesta aktiiviseen liikuntaan.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.