Maanmittauslaitoksen toimipiste säilyy Huittisissa

12.05.2016 - 15:04 Satu Ojala

 Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittämistoimenpiteistä. Palvelupisteitä ei suljeta, eikä henkilöstöä tämän johdosta vähennetä tai siirretä palvelupisteistä toiseen. Näin ollen Huittisten toimipistekin jatkaa toimintaansa. 
Palvelupisteiden aukioloaikoja tullaan myöhemmin tarkistamaan vastaamaan paremmin nykyisiä ja ennakoitavia asiakasmääriä huomioimalla sähköisen asioinnin ja muiden sähköisten palvelukanavien käyttöönoton vaikutukset.
Uutena palveluna otetaan käyttöön ajanvarausperusteinen asiakaspalvelu, joka sopivasti täydentää olemassa olevia nykyisiä sähköisiä asiakaspalvelujärjestelmiä. Näin varmistetaan se, että asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista palvelua etukäteen sovittuna ajankohtana myös kaikkein pienimmistäkin palvelupisteistä.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittämistoimenpiteiden taustalla on useita tekijöitä. Asiakaskäyntien määrät Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä vähenevät koko ajan. Asiakaskäynnit vähenivät noinkahdeksan prosenttia vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Vuonna 2015 oli asiakaskäyntejä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä 77 107.

Asiakaskäyntien odotetaan vähenevän merkittävästi jatkossakin, koska maanmittausasioiden asiointi siirtyy yhä enenevässä määrin sähköisiin palvelukanaviin. Asiointitarvetta vähentävät muun muassa lainhuutojen automaattinen vireilletulo kirjaamisasioissa, sähköinen panttikirja kiinnityksissä, sähköiset hakemuslomakkeet, valtakunnallisen puhelinpalvelun käytön ja kiinteistökaupan verkkopalvelun käytön yleistyminen sekä muiden uusien sähköisten palvelukanavien syntyminen ja käyttöönotto.

Päätetyt toimenpiteet perustuvat maa- ja metsätalousministeriön hankkeeseen, jossa selvitysmiehenä toimi ylijohtaja Petri Korpinen Maanmittauslaitoksesta.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.