Merilohia Kokemäenjokeen ja Kuloveteen

25.11.2010 - 18:50 Sari Mäkelä

Merilohia siirretään ensi kesänä Kokemäenjokeen patoaltaiden väleihin ja Kuloveteen. Kokemäenjoen-Loimijoen sekä Vammalan seudun kalastusalueet ovat saaneet Varsinais-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksilta luvan kolmivuotiseen kokeiluun.

Siirrettäviä merilohia pyydetään enintään 200 Harjavallan padon alapuolelta ja merestä Porin edustalta. Istutuksen tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia jatkuvaan lohen siirtoistutukseen.

Merilohen istutuksella on huomattavaa merkitystä matkailulle ja kalataloudelle. Lohien siirtokokeilu antaa tietoa lohien käyttäytymisestä ja mahdollisesta lisääntymisestä Kokemäenjoessa. Siirto lisää Kokemäenjoen ja Kuloveden kalataloudellista arvoa.

Kokemäenjoessa on viisi voimalaitosta, jotka estävät vaelluskalojen nousun merestä jokeen. Kalateiden rakentamista tehokkaasti rakennettuun jokeen ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Lohien ylisiirto kustannetaan voimalaitoksille määrätyillä kalatalousmaksuilla.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.