Kakkostielle uusia ramppeja ja lisäkaistoja Mommolaan

11.05.2017 - 06:06 Satu Ojala
Mommolan ja Sahkon risteyksiin on suunniteltu uudet sisääntulorampit sekä Porin että Helsingin suunnasta. Kuvan on editoinut Juha Mustanoja.

Kakkostiestä Porin ja Helsingin väliltä on laadittu esiselvitys, jossa määritetään tieosuuden seuraavan kymmenen vuoden tärkeimmät edistettävät toimenpiteet ja pidemmän aikavälin kehittämistarpeet, vaikuttavuudet ja riskit.
Huittisten kaupunki on teettänyt Mommolan ja Sahkon alueen liikennetarkasteluluonnoksen, jossa on selvitetty myös sujuvampaa yhteyttä kakkostieltä Sahkon alueelle.

Sahkon alueen liikenneratkaisuista laadittiin suunnitelma jo 2010, mutta se oli tarpeen nyt päivittää.
–Pidämme tärkeänä, että saamme kakkostieltä suoran yhteyden Sahkoon ja sen vuoksi teetimme kakkostien esiselvitykseen tämän liikennetarkasteluluonnoksen, kertoo tekninen johtaja Ulla Ojala.
Liikennetarkasteluluonnoksessa on arvioitu liikenteen kehittymistä aina vuoteen 2040 asti. Sahkon alueelle on kaavoitettu muun toiminnan lisäksi yksi hypermarket, jonka rakentuminen lisäisi tuntuvasti alueen päivittäistä liikennettä.

Kakkostie on määritelty keskeisen päätieverkon toimintalinjoissa raskaan liikenteen runkoyhteydeksi, jolla tavoitellaan pitkämatkaisten kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.
–Runkoyhteysteiden nopeustavoitteena on vähintään 80 kilometriä tunnissa ja suunnittelussa otetaan huomioon myös erikoiskuljetusten tarpeet, sanoo Ojala.

Pidämme tärkeänä, että saamme kakkostieltä suoran yhteyden Sahkoon. - Ulla Ojala -

Kakkostiellä nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa Porin suunnasta tultaessa ennen eritasoristeystä, jossa se laskee 80 kilometriin tunnissa ja ennen Korkeakosken ja Huittistenkadun risteystä vielä 60 kilometriin tunnissa.
Väylien linjauksen suunnitteluperiaatteissa pääteiden kaistaleveyden ovat 3,5 metriä ja piennarleveydet 1,5 metriä.
Liittymiskaistojen pituudet ovat 170 metriä ja loppukiila 75 metriä. Erkanemiskaistan pituus on sata metriä ja alkukiila puolta lyhyempi.

Sahkon ja Mommolan alueen silloissa on kaksi ongelmakohtaa. Loimijoen ylittävä silta on liian kapea. Sen kantavuutta korjattiin äskettäin, mutta leveys säilyi kuudessa metrissä.
Loimijoentien sillan alikulku on liian matala. Se on tällä hetkellä 3,7 metriä ja luonnoksessa sitä suunniteltiin korotettavaksi 4,2 metriin joko valtatietä nostamalla tai Loimijoentietä laskemalla.

Kakkostien erkanemiskaistat Mommolan risteyksen kohdalla ovat sekä Porin että Helsingin suunnasta tultaessa tällä hetkellä liian lyhyitä.
Liittymiskaistat puuttuvat kokonaan laskettaessa eritasoristeyksestä Helsingin suuntaan ja Loimijoentien tasoliittymästä samaan suuntaan.
Tasoliittymässä Helsingin suunnasta käännytään vasemmalle Loimijoentielle ilman, että liittymäkohdassa on kanavointia.

Mommolan ja Sahkon kauppa-alueen liikennetarkasteluluonnoksessa ehdotetaan ratkaisuksi Mommolan uutta erkanemisramppia Porin suunnasta ennen eritasoristeystä kulkusuunnassa oikealle puolelle. Kantatieltä Helsingin suuntaan laskeva ramppi muutetaan yksisuuntaiseksi. Kantatielle ramppien risteykseen esitetään rakennettavaksi liikenneympyrä.
Toinen uusi ramppi ehdotetaan rakennettavaksi Helsingin suunnasta Loimijoentielle aivan Würthin liiketalon takaa niin, että se tulisi Sahkonkadun risteyksen kohdalle. Loimijoentieltä Shellin vierestä tuleva ramppia siirretään niin, että erkanemiskaista saadaan riittävän pitkäksi.

Kakkostie Mommolan ja Sahkon liittymien välillä muuttuisi nelikaistaiseksi.
–Nämä ratkaisut edellyttävät Loimijoentien risteyssillan uusimista. Vasemmalle kääntymisen poistuminen parantaa liikenneturvallisuutta Loimijoentien ramppiliittymässä. Samoin liikenneturvallisuus paranee Mommolan eritasoliittymässä, kun ramppi siirretään kantatien länsipuolelle.
Muutosten kustannukset on arvioitu 3,2 miljoonaksi euroksi.
–Siitä ei ole olemassa mitään päätöstä, milloin nämä muutokset mahdollisesti toteutettaisiin. Ely-keskus on tehnyt kakkostien esiselvitystä ja aikataulut ja päätökset ovat heidän käsissä. Kun ehdotus on hyväksytty, haemme ely-keskukselta suunnittelulupaa. Suunnitteluun on varattu tälle vuodelle satatuhatta euroa. Jos suunnitelmat ovat valmiina, voi rahoitus tiepakettiin löytyä tulevina vuosina helpommin.
–Osa hankkeesta jää todennäköisesti kaupungin maksettavaksi, mutta maksaja on aina neuvottelukysymys. Yleensä tällaisissa hankkeissa on edellytetty kaupungilta jonkinlaista osuutta kustannuksiin, sanoo Ulla Ojala.

Uusi Sahkonkadun jatke nousee silloin sisääntulorampin myötä kokonaan uuteen rooliin. Tien käyttö on vielä melko vähäistä, mutta kun katuosuus päällystetään ja se saa valaistuksen vielä kesän aikana, on merkitys jo toinen.
Sahkonkadun ja Risto Rytin kadun liittymän kehittämistä ei Ojalan mukaan haudata tämän hankkeen vuoksi. Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan risteys toimii vielä kohtuullisen hyvin.

Jos Sahko lähtee kauppapaikkana kehittymään, on tilannetta tarkasteltava uudestaan. Valtaosa Sahkon alueen liikenteestä suuntautuu tällä hetkellä keskustaan.
 

 

Lue 10.5. Lauttakylä-lehden muut jutut verkossa.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.