Yhteistyö on avainsana

09.02.2017 - 00:22 Mikko Perttunen
Riikka Kunnaksella on pitkä nuorisotyötausta järjestömaailmasta. Nykyisessä tehtävässä tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot sekä nuorten että yhteistyökump-paneiden suuntaan.

Riikka Kunnas on Huittisten uusi maahanmuuttokoordinaattori. Vuoden mittaisen hankkeen keskeinen tehtävä on löytää maahanmuuttajanuorille opiskelupaikka.

Suurimman maahanmuuttorysäyksen jäljiltä Huittisissa on edelleen reilut parikymmentä afgaanitaustaista maahanmuuttajaa, joiden kotoutumista helpottamaan käynnistettiin vuoden alusta Elä ja osallistu Huittisissa -hanke. Leader-ryhmä Joutsenten reitin rahoituksella toteutettavaan hankkeeseen palkattiin myös yksi työntekijä, maahanmuuttokoordinaattori Riikka Kunnas. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka, johon asti yksityisen Perheryhmäkoti ja Tukiasumisyksikkö Puistonlaidan kanssa tehty sopimus ainakin toistaiseksi rajoittuu. Kotouttamisesta puhuttaessa vuosi on kuitenkin Kunnaksen mukaan vain pintaraapaisu. Valtaosa nuorista asuu juuri Puistonlaidassa.
–Minun tehtäväni on koordinoida, mitä nuorille voidaan järjestää, mitä yhteistyötä eri tahojen kanssa voidaan tehdä sekä tietysti aktivoida nuoria käyttämään näitä palveluita. Työtä tulee olemaan varmasti paljon, ja kalenteri alkoi täyttyä ihan itsestään. Koska kyseessä on hanke, niin on ihan alkuun tarvinnut ottaa erilaiset säädökset, toimintatavat ja dokumentointikuviot haltuun. Hankesuunnitelma rajaakin työtä hyvin tarkasti, Kunnas kertoo.
Myös verkostoituminen eri toimijoiden kanssa vie hänen mukaansa aikaa. Hankkeen päällimmäinen tavoite on löytää nuorille opiskelupaikka ja ammatti. Pitkällä tähtäimellä heistä pitäisi tulla aktiivisia yhteisön jäseniä, jotka eivät ole yhteiskunnalle taakka vaan voimavara. Syrjäytyminen tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle.
Maahanmuuttokoordinaattorin tarkoitus on löytää myös uusia ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten kotouttamiseen.
–Vaikka ei löytyisi yhtään uutta yhteistyökumppania, niin voidaan tehdä näkyväksi sitä, että nämä nuoret ovat täällä. Tarkoitus on tuoda positiivisella tavalla esiin tätä asiaa ja lisätä tietoa, jotta ennakkoluuloja ja pelkoja pystyttäisiin purkamaan.
Maahanmuuttajien ja kantaväestön kohtaamisissa on aina omat haasteensa. Toisilleen vieraat kulttuurit eivät välttämättä sovi saumattomasti yhteen, mutta kun tapahtuu aitoa kanssakäymistä, asiat yleensä selviävät.
–Kotouttamista ei voi tehdä ylhäältä alaspäin, vaan se on sellainen vuorovaikutussuhde, jossa kaivataan kaikkien kuntalaisten apua. Ei tarvita mitään taikuutta, kunhan kohdataan ihmiset inhimillisesti ja yksilöinä. Puhutaan aina, että ”maassa maan tavalla”, mutta meidän tehtävämme on myös varmistaa, että se nuori tietää, millainen se ”maan tapa” on. Maahanmuuttajilla on oikeus säilyttää myös oma kielensä ja kulttuurinsa, ja meidän yhteiskuntamme saa puolestaan niistä vaikutteita ja monimuotoistuu, Kunnas selittää.
Hän kertoo, että Huittinen on maahanmuuttajien mielestä pääsääntöisesti turvallinen paikka asua, mutta toivoo, että suomalaiset rohkaistuisivat hiljaisesta kansanluonteesta huolimatta vaihtamaan joskus muutaman sanan maahanmuuttajien kanssa. Ainoastaan aidoissa vuorovaikutustilanteissa syntyy kokemus kuulumisesta osaksi yhteiskuntaa. Hän rohkaiseekin ihmisiä mukaan esimerkiksi maahanmuuttajien liikuntavuoroille ja keskustelukerhoihin.
–Suomen kieli on oikeastaan se kaikkein tärkein asia sopeutumisessa. Usein sanotaan, että perhe on tärkein, mutta näillä nuorilla ei luultavasti ole koskaan mahdollisuutta saada perhettään Suomeen. He joutuvat selviämään ja kasvamaan aikuisiksi täällä yksinään.

Lue koko juttu Lauttakylä-lehdestä 8.2.2017

http://bit.ly/2kSECPr

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.