Kunnostus valmis loppuvuodesta

17.08.2010 - 08:57 Marko Dahlman
Kuva

Suomen kaikkien aikojen suurin lintuvesikunnostus on loppusuoralla Puurijärvellä.
Pato- ja pengertyöt Huittisten Mutilahdessa ovat lähestymässä kriittisintä vaihetta, joka on Ala-Kauvatsanjoen nykyisen uoman sulkeminen. Se tehdään noin kuukauden kuluttua.
Sulkemisen jälkeen joki siirtyy virtaamaan uuteen kaivettuun uomaan, mihin rakentuu paraikaa myös koko hankkeen tärkein elementti, järven vedenpinnan nostava pohjapato.
Jos kaikki sujuu Puurijärvellä ongelmitta, vedenpinnan nosto voi tapahtua jo marraskuussa.