Uusi koulu vanhan paikalle?

08.12.2017 - 14:31 Satu Ojala
Lauttakylän vanha kivikoulu on ollut poissa käytöstä jo useamman vuoden ajan. Vanha koulu puretaan vuonna 2019.

Sivistysjohtaja Eija Mattila esittää tiistaina 12. joulukuuta kokoontuvalle sivistyslautakunnalle, että se ehdottaisi tekniselle lautakunnalle uuden Lauttakylän koulun rakentamista vanhan kivikoulun paikalle. Tekninen lautakunta vie tammikuussa asian kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi.

Lauttakylän koulu on sijainnut samalla tontilla 1950-luvulta lähtien. Alueen etäisyys kirjastosta ja keskustan liikuntapaikoista on kohtuullinen ja mahdollistaa niiden aktiivisen käytön, vaikka koulu ei sijaitsekaan aivan niiden välittömässä läheisyydessä.
Tontilla on riittävästi rakentamisoikeutta mahdollisia laajennustarpeita ajatellen. Siihen tulisi kuitenkin saada järjestettyä toimiva piharatkaisu sekä sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt huomioiden kaikki kouluun sijoitettavat toiminnot. Alueelle tehtiin uusi suunnitelma liikennöinnin sujuvoittamiseksi juuri ennen kuin kivikoulu poistettiin sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä.
-Yksi keskeinen näkökulma sijainnista päätettäessä on taloudellisuus. Uuden koulukiinteistön tulee olla toiminnallisesti monikäyttöinen ja nykyaikainen oppimisympäristö, mutta myös kustannustehokas vaihtoehto, sanoo Eija Mattila.

-Meijerin läheisyys asettaa omat vaatimuksensa koulurakennuksen arkkitehtuurille, mikä lisää väistämättä kaupungin investointikustannuksia. Kivikoulun tontille on mahdollisuus rakentaa edullisemmin laadukas ja toimiva oppimisympäristö, joka sopii hyvin ympäröivän alueen arkkitehtuuriin, sanoo Eija Mattila.

Uudelle koululle tekninen palvelukeskus löysi seitsemän vaihtoehtoista paikkaa Huittisten keskustasta. Kakkoseksi nousi meijerin viereinen tontti.
 

KOMMENTIT
8. joulukuu 2017 - 16:50Nimimerkki: Ripsu
Oikea paikka uudelle koululle! Tarvitaan vaan huolellinen suunnittelu (opettajat mukaan) ja toteutus sekä mahdollisen laajennustarpeen huomioiminen jo nyt. Eikä sitten rakenneta mitään tummaa synkkää mörköä vaan valoisa ja iloinen koulu! Ja sitten vielä suojellaan vanha keltainen talo, joka kuuluu miljööseen aivan kuten koulukin.
9. joulukuu 2017 - 22:12Nimimerkki: Simo
Ehdottomasti paras vaihtoehto koululle, siihen se on jo aikanaan katsottu. Kaikki rakennukset vaan pois, museon voi jättää ulkovarastoksi nykytoiminnan saa lakkauttaa kannattamattomana. Koko rakennusoikeudella siihen elementtihallia, niin on Vampulan rakennusliikkeetkin tyytyväisiä... Eiköhän siihen arkkitehti osaa nykyaikaisen koulun piirtää.
10. joulukuu 2017 - 21:40Nimimerkki: Riittääkö tila
Vanha kirjasto, museo, joki ja joka puolelle rakennetut asuinrakennukset asettavat kovin tiukat raamit rakentamiselle, mutta kaikki muu tila tarvitaan riittävän koulupihan ja -rakennuksen toteuttamiseksi, mikäli tähän vaihtoehtoon lopulta päädytään. Kovin pieneltä vaikuttaa, kun huomioidaan kaikki, mitä kouluun olisi tarkoitus sovittaa. Vanhankaan ympärillä ei tilaa ollut liikaa, ja uusi koulu rakennettaneen nykyajan mukaisesti 1-2 kerrokseen ja tämä sijaintivaihtoehto edellyttää koululle suurta liikuntasalia. Liikenteen toimivaksi saaminen on iso haaste tämän tontin ympäristössä. Monelle lapselle koulureitti tänne on vaarallisempi kuin se olisi "pellolle".
10. joulukuu 2017 - 22:02Nimimerkki: Toivo
Koulutusjohtaja on oivaltanut hyvin perusopetuksen tasa-arvon toteutumisen kaupungin sisällä ja perusteleekin tulevaisuusorientoituneesti uuden koulun rakentamista riittävän suureksi. Plussaa siitä. Kaiken kuitenkin vesittää esitys sijoittaa koulu vahan koulun paikalle ahtaalle tontille liikenteelliseen solmuun asuintalojen keskelle. Kun koulu rakennettiin tälle tontille 50-luvulla, oli koko kaupunkikuva täysin erilainen, eikä liikenne- ja oppilasmäärät olleet läheskään nykyisen kaltaisia. Perinteinen paikka on jokseenkin heikko perustelu. Kirkko on perinteinen. Ja museo. Vanhan koulun hankalasta paikasta päästiin eroon purkutuomion saaneen koulun myötä. Nyt oltaisiin tunkemassa samaan ahtauteen entistä suurempaa koulua. Arkkitehtuurista halutaan säästää? Keskiaikaisen harmaakivikirkon ja museorakennuksen (1909) välittömään läheisyyteen voidaan koulutusjohtajan perustelun mukaan rakentaa "halvemmalla" (=rumalla) arkkitehtuurilla! Huittisten meijeri (1922) on hieno rakennus! Eikö se pikemminkin voisi toimia inspiraationa tyylikkäälle uudelle koululle? Samalla toteutuisi muutkin hienot visiot avarasta pihasta, turvallisempien liikennejärjestelyjen mahdollisuudesta ja koulua palvelevien muiden toimintojen välittömästä läheisyydestä sekä suuren kuntalaisjoukon toive uuden koulun sijainnista. Upean meijerin läheisyyteenhän on viime vuosina juuri panostettu rakentamalla kaupunkilaisia hienosti palvelevia rakennuksia erilaisine toimintoineen. Miksei siis kouluakin? Kivirannan pelto on kaupungin omistama laaja maa-alue juuri siinä missä koululla on parhaat toimintaedellytykset. Missään muussa kunnassa tuskin edes harkittaisiin muita vaihtoehtoja. Uutta koulua voidaan toivottavasti ihailla näkyvällä paikalla samoin kuin koulun naapurissa avajaisvuonna 100-vuotta täyttävää meijeriä! Päättäjille ymmärrystä laadukkaasta rakentamisesta ja näkemystä kaupunkikuvaa kohottavasta tyylikkäästä arkkitehtuurista. Päättäjille taitoa aidosti kuunnella ja huomioida henkilöstön kokemuksia. Päättäjille viisautta jättää oikeasti laajentumistilaa niille tarpeille (muille toiminnoille), joita emme ehkä vielä edes kaikkia osaa ennustaa.
11. joulukuu 2017 - 9:52Nimimerkki: Maisa Torpp-a
Vanhan koulun paikka on ehdottomasti oikea. Kirkon läheisyyteen kuuluu mieluummin julkinen rakennus. Museo on siihen aikanaan jo jostain siirretty ja joutaa pois. Vaikka nyky-lapset lihavampia olisivatkin, kuin 50-luvulla, niin ei kai ne nyt niin paljon enempää tilaa tarvitse, kuin silloin. Jokeen asti siinä tonttia on.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.