Toutaimen ja taimenen elinoloja kohennetaan

04.08.2010 - 14:31 Sirpa Mähkä

Varsinais-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset ovat käynnistäneet kalataloudellisen kunnostussuunnittelun Huittisissa, Kokemäenjoen vesistöalueella Loimijoella ja Sammunjoki-Sammaljoella.
Kalataloudellisten kunnostusten tavoitteena on virtakutuisten vaelluskalalajien, kuten toutaimen, taimenen ja lohen, luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksien parantaminen Kokemäenjoen sivu-uomissa.

Tavoitteena on jokivesien muuttaminen takaisin sellaiseen tilaan, että näillä kalalajeilla on mahdollisuus liikkua ja lisääntyä.

Tavoitteena on myös se, että kalakannat pysyivät kalastettavina luonnostaan, eikä niitä tarvitsisi pitää yllä istutusten avulla.
Loimijoessa suunnittelualue sijaitsee joen alaosalla, Rutavan padon alapuolella. Sammunjoki-Sammaljoella kunnostussuunnitteluun sisältyy 11 koskialuetta , joiden yhteispituus on reilut 1,5 km. Kunnostus rahoitetaan Kokemäenjoen voimalaitoksille määrätyillä kalatalousmaksuilla.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.