Starttirahalla hyviä tuloksia

28.07.2010 - 11:26 Sirpa Mähkä

Kaakkois-Satakunnan TE-toimistossa selvitettiin vuosina 2008 ja 2009 aloittavien yrittäjien starttitukea saaneiden yritysten jatkuvuutta.

Näiden kahden vuoden aikana oli TE-toimiston alueella myönnetty starttirahaa 195 henkilölle.
Selvästi eniten, eli 45 %, perustettiin yrityksiä palvelutyön alalle, mm. korjaus- ja huoltotyön yrityksiä, kahvila- ja ravintolapalveluja tuottavia yrityksiä sekä kauneudenhoitoalan yrityksiä. Seuraavina tulivat kaupallisen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä kuljetusalan yritykset.

Kesäkuussa 2010 tarkistettiin tilanne kaikkien yrittäjien starttirahaa saaneiden osalta. Vain 17 eli 9 % aloittaneista oli ilmoittautunut työnhakijaksi tuen päättymisen jälkeen.

Tulos on yhdensuuntainen aiempien selvitysten kanssa.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.