Aluehallintovirasto lievensi Turun seudun Veden tarkkailuehtoja

15.07.2011 - 07:15 Minna Karru

Aluehallintovirasto muutti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksiä, jotka koskevat Virttaankankaan tekopohjavesihankkeen tarkkailusuunnitelmia. Suurimmat muutokset koskevat tekopohjavesilaitoksen koetoimintavaiheen tarkkailua.

Poistettu on muun muassa lähteiden ja uomien virtaamien ja veden laadun tarkkailuvelvoitteet lukuun ottamatta Myllylähteen ja Kankaanrannan lähteen tarkkailua. Myös muiden vedenottamoiden ja vaikutusalueen kaivojen veden laadun tarkkailua koskeva velvoite on poistettu.

Muutokset perustuvat pääosin siihen, että ELY-keskuksella ei ole toimivaltaa määrätä tarkkailuvelvoitteesta lainvoimaisissa lupapäätöksissä määrättyä laajemmin.
Tarkkailuvelvoitetta voidaan muuttaa vain aluehallintoviraston päätöksellä.

ELY-keskus voi tarvittaessa tehdä luvan muuttamista tarkoittavan hakemuksen aluehallintovirastolle.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.