Olkiluoto 3 -hankkeen automaatiosuunnittelu etenee

07.06.2010 - 08:19 Sirpa Mähkä

Säteilyturvakeskus STUK on tarkastanut Teollisuuden Voima Oyj:ltä saamansa suunnitelmat Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön automaatiojärjestelmien muodostamasta toiminnallisesta kokonaisuudesta. STUKin käsityksen mukaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön automaatiosuunnitteluun ei ole enää nähtävissä merkittäviä muutostarpeita.

STUKin näkemyksen mukaan automaatiosuunnittelussa on edistytty merkittävästi.

STUK on kuitenkin pyytänyt TVO:ta päivittämään tarkastetun dokumentaation siten, että se antaa järjestelmien yksityiskohtaiselle suunnittelulle tarvittavat lähtötiedot yksiselitteisellä tavalla ilmaistuna. Erityisesti STUK edellyttää, että periaatteet toisiaan varmentavien järjestelmien keskinäisen riippumattomuuden turvaamiseksi määritellään riittävän selkeästi.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.