Päättäjillä metsäakatemia Satakunnassa

17.05.2010 - 08:07 Satu Ojala

Päättäjien Metsäakatemia tuo Satakuntaan noin 35 korkean tason suomalaista päättäjää ja vaikuttajaa. Kolmipäiväisellä maastojaksolla käydään keskusteluja metsäkysymyksistä ja perehdytään metsätalouden ja -teollisuuden, puunhankinnan, metsäenergian, metsien suojelun ja aluekehityksen ajankohtaisiin teemoihin.

Metsäakatemia on yhteiskunnan eri sektoreiden vaikuttajille suunnattu metsäaiheinen kutsukurssi ja keskustelufoorumi. Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys ry.

Kursseille kutsutaan keskeisiä poliitikkoja ja virkamiehiä, liike-elämän ja etujärjestöjen johtoa sekä tieteen, taiteen, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia; kerrallaan  35 osanottajaa. Päättäjien Metsäakatemia aloitti toimintansa syksyllä 1996. Tähän mennessä on järjestetty 27 kurssia, joihin on osallistunut jo 780 suomalaista vaikuttajaa.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.