Vahvuuksia pitää vahvistaa

05.07.2017 - 06:02 Antti Salminen
Aluetutkija Timo Aron mukaan Huittisten keskeisimpiä vahvuuksia ovat elintarvi-keympäristön osaaminen, vahva paikallinen yritysdynamiikka, hyvä maine ja sijainti teiden risteyksessä.

Huittisten väkiluku on ollut 2000-luvulla laskusuuntaista. Kun vuosituhannen alussa asukkaita Huittisissa ja Vampulassa oli 10 983, viime vuoden lopun luku oli 10 403. Laskua on noin 600 asukkaan verran.
–Luvut eivät ole yllättäviä. Koko Satakunnan väestökehitystilanne on huolestuttava ja maakunnan väestöllinen kilpailukyky heikkenee 2020-luvulla edelleen. Pori ja Eurajoki ovat olleet ainoat kasvavat kunnat. valtiotieteen tohtori ja aluetutkija Timo Aro sanoo.
Huittisissa väkiluku on laskenut 2000-luvulla keskimäärin 0,32 prosentin vuosi-vauhtia, mutta mukaan mahtuu suuriakin vuosittaisia vaihteluja.
–Huittinen on supistuvien alueiden kärkipäätä siinä mielessä, että väestön väheneminen on maltillista ja hallittavissa olevaa. Yli 0,5 prosentin vuosittaista laskua pidetään haitallisena ja yli prosentin laskua vahingollisena, Aro kertoo.

Väkiluvun lasku ei kerro koko totuutta alueen kehityksestä, vaan olennaista on yrittää myös mennä lukujen sisälle. Aro tutki hiljattain Sastamalan kaupungin tilaustyönä tarkemmin Sastamalan muuttoliikettä.
–Sastamalassa väkiluku on laskenut 2000-luvulla suunnilleen samaa tahtia kuin Huittisissa, mutta muuttoliike on ollut laadultaan edullista.
–Jos verrataan Sastamalan tulo- ja lähtömuuttajia, Sastamala on saanut vuosina 2010–2016 pientä muuttovoittoa 25–44-vuotiaista aktiivi-ikäisistä ihmisistä ja kor-keakoulututkinnon suorittaneista. Kaupunkiin tulijat ovat olleet keskimäärin hie-man pois lähtijöitä varakkaampia. Lähtijät ovat 15–24-vuotiaita, Aro paljastaa.
Huittisissa muuttoliikkeen laatua ei ole tutkittu Sastamalan tavoin. Se kuitenkin tiedetään, että koko 2000-luvulla huittislaisia on kuollut enemmän kuin syntynyt. Samoin Huittisista poismuuttajia on ollut kaupunkiin muualta tulijoita enemmän.
Maahanmuutto on puolestaan tuonut kaupunkiin nettona 300 uutta asukasta.

Väestöennusteiden mukaan loiva väkiluvun lasku jatkuu Huittisissa, mihin pitää suhtautua vakavasti.
–Ennusteiden mukaisen väkiluvun laskun kanssa voi silti pystyä elämään jopa hyvin, jos muuttajien rakenne on ihanteellinen. Väkiluku on vain yksi mittari ja houkuttelevuus on monen tekijän summa, Aro arvioi.
Tulevaisuudessa olennaista on elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen entises-tään.
– Huittinen on tukku- ja vähittäiskaupan keskittymä ja esimerkiksi elintarviketeollisuus on vahvaa. Tämä kaikki vetää Huittisten työpaikkaomavaraisuuden positiiviseksi. Olemassa olevia vahvuuksia pitää vahvistaa, Aro näkee.
Huittinen on risteyskaupunkina kokoaan merkittävämpi kaupunki.
–Kaupunkiseutujen kasvu tulee jatkumaan ja Huittinen on nyt Porin, Tampereen ja Turun kaupunkiseutujen vaikutusalueiden rajalla. Liikenneyhteyksien toimivuus on tärkeää. Jo muutaman minuutin matka-ajan lyhennys suuriin kaupunkeihin merkitsee paljon.
Viime aikoina linja-autovuorot Huittisista eri suuntiin ovat vähentyneet, mutta siitä huolimatta joukkoliikenteen houkuttelevuutta pitäisi parantaa.
–Esimerkiksi aamuvuoron Huittisista Poriin pitäisi mielestäni kulkea ympärivuotisesti, sillä kyse on työmatkayhteyksistä Huittisista suuriin kaupunkeihin. Voisiko kaupunki lisätä tukea joukkoliikenteelle, jos ei muu auta, Aro kysyy.
Kaupunkien elinvoimasta puhuttaessa kyse ei ole pelkästään luvuista. Porin kau-pungin kehittämispäällikkönä työskentelevä Aro näkee Huittisten mainekuvan hyvänä.
–Myös pehmeät vetovoimatekijät ovat tärkeitä. Kun liikun Huittisissa ja katselen vireää yritystoimintaa ja keskeisille paikoille pystytettyjä patsaita, minulle tulee olo, että täällä vallitsee vahva luottamus ja tulevaisuudenusko omaan alueeseen.

 

 

Katso juttuun liittyvät tilastot 5.7. Lauttakylä-lehdestä tai digilehdestä.
Tilaa Lauttakylä-lehti täältä

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.