Seitsemän vaihtoehtoa

04.10.2017 - 04:35 Satu Ojala
Lauttakylän uudelle koululle on löydetty maankäytöllisesti katsottuna seitsemän vaihtoehtoista paikkaa keskustasta. Vaihtoehtoja on vertaillut kaavoitusinsinööri Arttu Salonen. (Ilmakuva: Maamittauslaitos)

Pelto, kaksi puistoa, nykyinen paikka, vanha paikka ja yläkoulun viereinen tontti. Siinä on tiivistettynä seitsemän eri sijoitusvaihtoehtoa Huittisten keskustasta Lauttakylän uudelle koululle.

Kaavoitusinsinööri Arttu Salonenon laatinut sijoitusvaihtoehtoselvityksen maankäytön näkökulmasta. Perusteena on käytetty RT-kortiston vaatimuksia. RT-kortisto on rakennusalan tietopalvelu ja laatujärjestelmä. –Tämä on kaupungille iso hanke ja siksi se on syytä valmistella huolella. Alustava kustannusarvio on 12,7 miljoonaa euroa, joten näin suurta investointia kaupungilla ei ole ollut Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen jälkeen, ja siitäkin on aikaa jo parikymmentä vuotta, sanoo tekninen johtaja Ulla Ojala.

Sopivien tonttien valintaperusteisiin ovat vaikuttaneet muun muassa koulun oppilasmäärä, koulun sijainti kävelyetäisyyden päässä oppilaiden kotoa, tilatarve yksikerroksista koulua silmällä pitäen, mahdollisuus käyttää läheisyydessä olevia tiloja ja palveluja, ympäristön viihtyisyys ja liittymismahdollisuudet vesi- ja viemäriverkkoon, kaukolämpöön ja hyvät liikenneyhteydet.
Tonttitarve on noin 2,5 hehtaaria riippuen siitä, onko omalle liikuntakentälle tarvetta.
Keskustan alueelta löytyi seitsemän tonttivaihtoehtoa, joille oppilailla olisi matkaa maksimissaan kahdesta kolmeen kilometriä. Tontit yhtä lukuun ottamatta ovat kaupungin omistuksessa.

Paikkaa on etsitty niin, että uusi koulu olisi yksikerroksinen. Tilaa tarvitaan kaikkiaan noin 8 000 neliötä, josta huonetilatarve on noin 5 600 neliötä. Lauttakylän koulun lisäksi saman katon alla toimivat musiikkiopisto, EHA 1 ja EHA 2 eli kehitysvammaisten harjaantumisopetusryhmät sekä esiopetus. Musiikkiopisto tarvitsee yhteiskäytön lisäksi omia tiloja noin 250 neliötä, harjaantumisopetus 900 neliötä ja esiopetus 370 neliötä. Liikuntasalin koko on 400 neliötä, mikäli sille on tarvetta. Tarve riippuu koulun sijainnista.

–Tarkastelluista vaihtoehdoista ykkös- ja kakkosalueet ovat Kivirannan pellolla, ykkönen Räikänmaantien varressa ja kakkonen Meijeritien varressa. Molemmissa on runsaasti tonttivarantoa, mutta kaavoitus pitäisi tehdä kokonaan yleiskaavasta lähtien. Ykkösalueella on Punkalaitumen siirtoviemäri, joka pitää ottaa rakentamisessa huomioon.
-Nämä molemmat vaihtoehdot ovat näkyvällä paikalla ja vaikuttavat siten suunnitteluun. Meijeritien viereinen alue edellyttää,että tietä muutetaan. Ja kakkosvaihtoehdossa kiinteistön pitäisi sopia yhteen olemassa olevan rakennuskannan kanssa. Vieressä on suojeltu meijerirakennus ja vastapuolella kirjasto.
Ykkös- ja kakkosvaihtoehdot edellyttävät, että koululta rakennetaan esteetön yli- tai alikulku Lauttakylänkadun toiselle puolelle.

Kolmas vaihtoehto on väistökoulun nykyinen paikka, jossa tontti on kuitenkin pieni, noin 1,5 hehtaaria.
–Se olisi sijainniltaan ihanteellinen ja turvallinen, mutta edellyttää kaavoitusta ja mietittäväksi jää, missä koulu toimisi rakentamisen ajan, Ojala sanoo.

Neljännessä vaihtoehdossa koulu rakennettaisiin keskusurheilukentän takana oleville puistoalueille.
–Tämäkin vaihtoehto olisi liikenteellisesti turvallinen, suojaisa ja vehreä, jonne ovat myös hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Huhkolantie on päättyvä tie, jonne jättöliikenne pystyttäisiin hyvin järjestämään.

Viides vaihtoehto on myös puistoaluetta eli Koskipuisto Pellonpuiston koulun ja lukion välissä.
–Tontti on 1,5 hehtaaria ja tämä on liikenteellisesti haastavin vaihtoehto. Se on myös valtakunnallisesti merkittävää rakennettua aluetta ja vaatii kaavoituksen.

Vaihtoehdoista pienin sijaitsee Pellonpuiston koulun eteläpuolella.
–Tontin pinta-ala on 1,3 hehtaaria eikä siinä ole laajennusvaraa. Tontti ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaava pitäisi myös tämän vaihtoehdon osalta uusia. Jättöliikenne käyttäisi Pellonpuiston kanssa samaa aluetta, joten se voi olla ruuhkainen. Tämän alueen etuina ovat Pellonpuiston pihaalueen läheisyys ja uusi tekonurmikenttä.

Viimeisenä vaihtoehtona on tarkasteltu vanhan Lauttakylän kivikoulun aluetta.
–Se on pinta-alaltaan kaksi hehtaaria, jossa on pallokenttä jo mukana. Lähellä on myös vanha urheilukenttä. Etäisyys liikuntahallille on kuitenkin sen verran pitkä, että tämä vaihtoehto edellyttäisi koululle oman liikuntasalin rakentamista. Se lisää kustannuksia noin miljoonalla eurolla. Myös tämä alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
Vanhalle kivikoululle tehtiin uusi liikennesuunnitelma vain vuotta ennen kuin kivikoulun sisäilmaongelmat tulivat esille.

 

 

Sijainnista päätettävä pian

Huittisten tekninen johtaja Ulla Ojala ja kaavoitusinsinööri Arttu Salonen eivät kumpikaan ota kantaa siihen, mikä seitsemästä vaihtoehdosta olisi heidän mielestään paras.
–Kaikissa on omia hyviä ja huonoja puolia. Nyt kuuntelemme avoimin mielin, tuleeko näiden lisäksi muita hyviä ehdotuksia. Valtuusto päättää koulun paikasta vielä tämän vuoden aikana, sanoo Ulla Ojala.
Tekninen palvelukeskus pyytää lausuntoja sijainnista vielä Lauttakylän koululta, vanhempainyhdistykseltä, ympäristö- ja rakennuslautakunnalta sekä sivistyslautakunnalta ennen kuin asia viedään eteenpäin.
Kaupungin investointiohjelmassa hankkeen kustannusarvio on 12,7 miljoonaa euroa.
Suunnitelmat laaditaan vuoden 2019 aikana ja varsinainen rakentaminen tapahtuu vuosina 2020–2021.
–Kun paikka on selvillä, sen jälkeen ryhdytään laatimaan hankesuunnitelmaa, sanoo Ulla Ojala.

 

 

 

Lue 4.10. Lauttakylä-lehti diginä.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.
Oletko jo ladannut Raitin?

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.