Huittisissa tarvetta yhdelle muistiyksikölle

04.05.2017 - 06:07 Satu Ojala
Vs. vanhustenhuollon johtaja Jaana Siltanen (vas.) ja kotiutushoitaja Pirkko Mäkinen näkevät, että Huittisissa olisi pikaisesti tarvetta yhdelle uudelle muistiyksikölle.

Huittisten vanhustenhuollossa on poikkeuksellinen tilanne. Kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä on 78 asukasta ja Kuninkaisten vanhainkodissa 30 asukasta. Lisäksi Kuninkaisissa on kaksi intervallipaikkaa, jotka ovat jatkuvasti käytössä. Yksityisissä tehostetun palveluasumisen yksiköissä on palvelusetelillä 49 huittislaista asukasta.
Paikkoja ei kuitenkaan ole riittävästi, sillä tällä hetkellä paikkaa jonottaa toistakymmentä vanhusta, jotka ovat saaneet tai saamassa myönteisen asumispalvelupäätöksen. Osa päätöksen saaneista odottaa paikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Perusturvalautakunta päätti viime viikolla sijoittaa neljä vanhusta Attendon yksiköihin Huittisiin. Tätä varten lautakunta esittää 128 000 euron lisäystä vanhustenhuoltoon ja kotipalveluihin tälle vuodelle.
–Viime vuoden aikana sijoitettiin tehostettuun palveluasumiseen 52 henkilöä, tänä vuonna jo 15. Vuodeosastolta tehostetun palveluasumisen yksiköihin on siirtynyt tänä vuonna kymmenen henkilöä. On totta, että vuodeosasto on ensisijaisesti sairaanhoitoyksikkö, mutta aina siellä on myös henkilöitä, jotka odottavat siirtoa muualle, sanoo kaupungin vanhustenhuollon kotiutushoitaja Pirkko Mäkinen.

Tällä hetkellä paikkaa jonottaa toistakymmentä vanhusta.

Kriteerit myönteiseen asumispalvelupäätökseen tehostetun asumispalvelun yksiköihin ovat tiukat.
–Silloin kun vanhus tarvitsee paljon eri palveluja, kartoitetaan tilanne ja tutki-taan, mitkä ovat palvelujen tarpeiden syyt ja mikä hänen kohdallaan olisi paras mahdollinen ratkaisu. Jos vanhus ei enää pärjää runsaankaan kotihoidon turvin kodissaan, pitää löytää muita vaihtoehtoja.
Pirkko Mäkinen ja vanhustenhuollon vs. johtaja Jaana Siltanen myöntävät, että yhdelle uudelle muistiyksikölle olisi Huittisissa tarvetta. Tilanne on haasteellinen.
–Muistisairaat ovat ihan oma lukunsa ja heidän määränsä lisääntyy jatkuvasti. Heille pitäisi saada 10–15 asukkaan yksikkö Huittisiin. Muistisairaita ei voi sijoittaa muihin yksiköihin.
Huittislaisia vanhuksia on iso joukko myös kotihoidossa, mutta osa pärjää vielä ihan itsekseen.
–Huittisissa on 110 omaishoidettavaa, joista yli 75-vuotiaita on noin 70. Heitä hoitaa usein samanikäinen omaishoitaja. Omaishoitajien työpanos on erittäin tärkeä. Kun hoitajan voimat loppuvat, tarvitsevat sekä hoitaja että hoidettava apua tai pai-kan asumisyksikköön.
Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan Huittisissa on liikaa tehoste-tun palveluasumisen paikkoja. Paikkoja on vähennetty, mutta tarve niille on edelleen olemassa.
–Esimerkiksi Kuninkaisten vanhainkodista paikat ovat vähentyneet 52 paikasta 32 paikkaan. Vanhainkotia remontoidaan parhaillaan, jotta tilat saataisiin viihtyisimmiksi. Osa huoneista otettiin viime vuoden lopulla toimistokäyttöön, kertoo Jaana Siltanen.

 

 

Viimeinen muutto ajoissa

–Monet sinnittelevät viimeiseen asti kotonaan ja haluavat pärjätä omillaan mahdollisimman pit-kään. Viimeinen muutto esimerkiksi omakotitalosta vaivattomampaan asumiseen pitäisi tehdä ajoissa ja siirtyä mahdollisimman esteettömään asumiseen, jotta siellä voisi asua kotihoidon turvin mahdollisimman kauan, sanoo kotiutushoitaja Pirkko Mäkinen.
Tehostettuun palveluasumiseen siirrytään melko huonokuntoisia, jolloin sosiaalisten kontaktien luominen ei ole enää niin helppoa ja vanhus tuntee olonsa yksinäiseksi.
Yksi merkittävä tekijä kotiutumisessa on läheisten vierailut.
–Kun ystävä tai lähiomainen muuttaa palveluasumisyksikköön, helposti ajatellaan, että hänellä on siellä seuraa. Läheisten vierailut ovat kuitenkin edelleen tärkeitä eikä niitä ole syytä unohtaa, sanoo Pirkko Mäkinen.

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.