Lisää liikettä arkeen

04.03.2019 - 05:27 Marja-Liisa Hakanen
–Hienosti meni, tuumivat Jari Ahonen ja Suvi Nieminen ja napauttavat nyrkit yhteen onnistuneen harjoituksen jälkeen. Ahonen on juuri hän, jonka kommentista syntyi Niemisen opinnäy-tetyön nimi Soppa, saippua ja sympatia.

Kaarirannan Palveluasuntojen asukkaiden elämässä on vuoden kuluessa tapahtunut monenlaisia pieniä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet heidän aktiivisuuteensa ja omatoimisuuteensa.

Muutoksen taustalla on terveydenhoitaja Suvi Nieminen ja hänen jatko-opintonsa Turun ammattikorkeakoulussa. Kun Nieminen ryhtyi tekemään sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä, hän halusi, että siitä hyötyisi myös hänen työyhteisönsä.
–Kuntoutus on aina ollut lähellä sydäntäni, joten halusin paneutua siihen. Meillä Kaarirannassa asuu vanhusten lisäksi +65-vuotiaita, jotka eivät enää pääse Kelan kuntoutukseen. Ajattelin, että jotain pitää keksiä, Suvi Nieminen kertoo.

Sysäyksenä muutostarpeeseen oli myös se, että asukkaiden toimintakyky oli las-kenut ja fysioterapeutin resurssia oli siirretty entistä enemmän kotihoitoon.

Nieminen lähti etsimään keinoja, joilla asukkaat itse voisivat vaikuttaa omaan toimintakykyynsä. Tärkein oivallus oli, että kuntoutus pitää nivoa arkeen ja saada asukkaat itse siihen mukaan.
–Emme enää puhukaan kuntoutuksesta, vaan kuntoutumisesta. Se kertoo, että asukas itse osallistuu oman toimintakykynsä ylläpitämiseen. Kuntoutuminen onnistuu aivan hyvin ilman fysioterapiaa, laitoskuntoutusjaksoja tai suurta rahallista panosta, tärkeintä on oma halu ja motivaatio, Nieminen sanoo.

Nieminen kokosi tiimin, johon kuuluivat hänen mentorinsa fysioterapeutti Marita Ketola, fysioterapeutti Anu Haavisto, kuntohoitaja Iia Rönnqvist, lääkäri Henri Haapala sekä palvelukodin esimies Kirsi Karimäki. Tiimi mietti yhdessä keinoja, joilla kuntoutumista edistettäisiin.

 

 

 

Lue juttu loppuun tämän viikon Lauttakylä-lehdestä.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.
Oletko jo ladannut Lauttakylä-lehden Raitti-mobiilisovelluksen?

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.