Seurakunnalle alijäämäinen talousarvio

04.01.2018 - 05:31 Satu Ojala
Kirkkovaltuusto päätti toimintavuotensa puuroateriaan, johon osallistui myös kokouksen alkuhartauden pitänyt seurakuntapastori Tiina Rumpunen. Hänen kanssaan puurojonossa olivat Reima Puukki (vas.) ja Aarno Korpela.

Huittisten seurakunnan toimintakulut ovat tänä vuonna 1,95 miljoonaa euroa. Vuoden suurin investointi on kappelin saneeraus, joka viimeinkin toteutuu.
Kirkkovaltuusto hyväksyi budjettiesityksen ja toimintasuunnitelman äänestyksittä kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.

Huittisten seurakunnan budjetti on rakennettu vuodesta 2011 ennallaan pysyneen 1,5 prosentin kirkollisveron pohjalle.
–Veroprosentti on kohtalaisen matala, kun sitä verrataan muihin vastaavankokoisiin seurakuntiin, sanoo talouspäällikkö Sanna Kemppi.

Seurakunnan toimintatuottojen ennakoidaan kasvavan lähes 50 000 eurolla. Niiden on arvioitu olevan 226 630 euroa. Tuottoihin sisältyy metsätalouden tuloja 55 000 euroa rahastona hoidetusta Hakanpään tilasta.
Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 51 000 euroa viime vuodesta. Henkilöstökulut laskevat puolitoista prosenttia ja ovat 1,163 miljoonaa euroa. Lasku perustuu lähinnä eläkemaksujen, sairausvakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen muutoksiin.

Veroprosentti on kohtalaisen matala, kun sitä verrataan muihin vastaavankokoisiin seurakuntiin."
- Sanna Kemppi -

Toimintakate on 1,7 miljoonaa ja ylijäämäinen vuosikate on 3 448 euroa. Verotu-lot on arvioitu talousarviossa samansuuruisiksi kuin viime vuonna. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 138 319 euroa.
Tilikauden alijäämäksi ennakoidaan 132 261 euroa. Taseeseen on kertynyt ylijää-mää vuoden 2016 loppuun mennessä noin 870 000 euroa.

Huittisten kappelin remonttia on suunniteltu useamman vuoden ajan. Nyt suunnitelmat ovat loppusuoralla ja muutostöiden on arvioitu maksavan 80 000 euroa.
Kappeliin rakennetaan naisten wc:n yhteyteen inva-wc ja vainajien säilytystiloja lisätään. Kappelin sisäänkäynnin eteen rakennetaan katos. Suunnitelmat ovat viimeistelyvaiheessa.
–Kappelin saneerauksen vuoksi on muita investointeja lykätty eteenpäin. Näitä ovat leirikeskuksen saunan ja vanhan keittiön korjaus, jotka siirtyvät vuodelle 2019. Vampulan hautausmaan varasto- ja sosiaalitilojen saneeraus sekä rivitalon korjaus ja suunnittelu siirtyvät vuoteen 2020.

–Lähivuosien tavoitteena on tasapainottaa taloutta lähemmäksi nollatulosta. Seurakunnan strategian painopisteenä on vapaaehtoistyö ja sen hengessä ja ohjaamina mennään eteenpäin, sanoo Kemppi.
Hautainhoitorahaston toimintakulut ovat 100 750 euroa ja toimintatuotot 97 630 euroa. Alijäämää kertyy 2 120 euroa, mutta taseessa on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää reilut 165 000 euroa.

 

 

 

Menot ylittyivät lähes 60 000 eurolla

Seurakunnan viime vuoden talousarvioon kertyi ennakoimattomia muutoksia 58 265 euroa, joihin ei oltu viime vuoden budjetissa varauduttu.
Henkilöstöhallinnossa kuluja kertyi noin 8 000 euroa yli arvioidun, jotka koostuivat työterveys-huollosta ja Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksuista.

Vampulan kirkossa huollettiin sammutusjärjestelmä ja Huittisten seurakuntakeskuksessa tehtiin sisäilmatutkimuksia ja huollettiin ilmanvaihtoa. Näiden kustannukset olivat lähes 30 000 euroa.
Seurakuntakeskukseen hankittiin defibrillaattori ja rivitalossa tehtiin kunnossapitotöitä. Kustannukset ylittivät arvioidun noin 3 700 eurolla.

Museorinteessä oleva seurakunnan omistama asunto on ollut tyhjillään lähes koko vuoden ajan. Asunnossa on tehty remontti ja kun vuokratuloja jäi saamatta, ylittyivät menot yhteensä 9 600 eurolla.

Puun myynnistä saadut tuotot ja metsänhoidon kulut ylittivät budjetoidun noin 7 600 eurolla.

Kirkkovaltuutetuista Sinikka Ritakallio ja Harri Syrjälä puuttuivat Museonrinteen asunnon tilanteeseen.
Ritakallio ihmetteli, miksi asuntoa ei ole saatu vuokrattua ja Syrjälä piti vuokraa turhan korkeana.
–Millainen vuoden 2017 tilinpäätös tulee olemaan, kun ylityksiä on näin paljon, ihmetteli Ritakallio.
Talouspäällikkö Sanna Kemppi vastasi, että verotulot ovat ennakoitua 70 000 euroa suuremmat, joten ne kattavat näitä menoja hyvin.

 

 

 

Lue 4.1.-Lauttakylä-lehti verkossa.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.
Oletko jo ladannut Lauttakylä-lehden Raitti-sovelluksen?

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.